« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - ÚMČ Brno-Žabovřesky - Výběrové řízení, referent/ka sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálního

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚMČ Brno-Žabovřesky - Výběrové řízení, referent/ka sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálního
Úřad městské části města Brna,Brno — Žabovřesky,Horova 28,616 00 Brno
<br> OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka
<br> Tajemnice Úřadu městské části města Brna,Brno-Žabovřesky vyhlašuje v souladu s ust.© 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozděj ších předpisů (dále jen zákon) výběrové řízení na obsazení funkčního místa
<br> referent/ka sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálního
<br> Místo výkonu práce: V Uřad městské části města Brna,Brno-Zabovřesky,Horova 28,616 00 Brno <.>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Tato pozice bude zajišťovat výkon přenesené působnosti svěřené obecním úřadům obcí s rozšířenou působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č.359/1999 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů.Referent/ka sociálně-právní ochrany dětí vede komplexní spisovou dokumentaci v rozsahu stanoveném zákonem,přijímá oznámení o ohrožených dětech,provádí sociální depistáž a vykonává poradenskou činnost,provádí šetření týkající se poměrů dítěte a pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte,ukládá výchovná opatření,činí opatření na ochranu dětí,jsou-li v zájmu dítěte,aktivně vykonává funkci opatrovníka dítěte při řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé,podává zprávy soudům a orgánům činným v trestním řízení,sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy a monitoruje pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc včetně pravidelných návštěv,sleduje vývoj dětí,které byly svěřeny do péče jiné fyzické osoby nežli rodiče,zprostředkovává spolupráci s odbornými zařízeními,mediátorem - v případě potřeby uloží dítěti nebo rodičům či osobám odpovědným za výchovu dítěte spolupráci s odborným pracovištěm rozhodnutím ve správním řízení,vykonává dohled nad výchovou dětí,kdy dohled byl stanoven soudem nebo správním orgánem,vede pohovory s nezletilými dětmi zejména za účelem zjištění jejich názorů <.>
<br> Platové podmínky se řídí...

Načteno

edesky.cz/d/5108404

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz