« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Pod Zahradami

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Pod Zahradami
Magistrát města Brna
Odbor dopravy
<br> Č.J.: MMB/0023740/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0635029/2021/01/4 TEL.IE-MAIL: 542 174 61 7/nemecek.michal@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Oznámenĺ o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — místní
komunikace III.tř <.>,ul.Pod Zahradami,Brno — Řečkovice a Mokrá Hora
<br> 14)
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> 14 Ol- 2022
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Magistrát města Brna (dále Jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle
<br> 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel dne 06.12.2021 <,>
<br> žádost s návrhem místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — místní komunikaci III.třídy <,>
<br> ulice Pod Zahradami,Brno,formou výkresové dokumentace:
<br> výkres číslo: 01.2; název akce: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ,UL.POD ZAHRADAMI; název výkresu: ZMĚNA
<br> DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ; datum: Listopad 2021; formát: 2X A3; měřítko: 1:500; č.zakázky: 0793-2021 <,>
zpracované společností Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 787/la <,>
<br> 639 00 Brno,lČ: 60733098 <.>
<br> Dne 15.12.2021 MMB předal dotčenému orgánu — Policii České Republiky,Městské ředitelství policie
<br> Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen
<br> „Policie ČR“),k projednání výše uvedenou výkresovou dokumentaci na základě ustanovení 77 odst.3
<br> zákona o silničním provozu <.>
<br> Dne 11.01.2022 obdržel od Policie ČR předmětný výkres č.01.2 s vyznačeným odsouhlasením ze dne
<br> 05.01.2022,otiskem razítka a podpisu Policie ČR,vedený pod č.j.: KRPB-230420-1/ČJ-2021-0602Dl <,>
v kontextu č.j: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602D1 <.>
<br> Z výše uvedeného obsahu ply...

Načteno

edesky.cz/d/5108398

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz