« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
urád městské casu „m.<.>.„„
<br> o.Mariánské nám.131,617 00 Brno
<br> 9 13 --m 2022
<br> ŠM
<br> Přllohaz/
<br> č.j.MMB/0026067/2022/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat.směnit.darovat.pronaimout.propachtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením š 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemku p.č.5348/28 zahrada o výměře 39 m2 v k.ú.Žabovřesky (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Halouzková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel <.>
<br> 542 l 73 158,e-mail: halouzkova.veronikaQbrno.cz)
<br> 2.prodej pozemků — p.č.3910/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2 - p.č.3911/18 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 249 m2 - p.č.3911/19 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 318 m2 vše k.ú.Bystrc (infozmace o uvedeném Záměl u a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Řehoř ová,Majetkový odbor Magistrátu města B) na Malinovského nám.3,601 67 Brno dv.205,tel <.>
<br> 542173459,e— —mail: rehomva sona©gna cz)
<br> 3.pronájem — pozemku p.č.5487 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2,- části pozemku p.č.5491 ostatní plocha,neplodná půda o výměře 180 m2,oba k.ú.Bystrc
<br> Q 0“ 55Ol/l Ýgarrdýřfwv 5500 %>.Vlastrlct gamnkúz & ().k_ú_ Bystrc “ 0— - Smlmáml město Bm 5490 5503 “" "' *“
<br> 5453
<br> P1cdmčlcl;micc - 12%;03?
<br> [El] -čás'.ch pf.5491-cca xeo m'.cei; poz.p.č.5487
<br> X_Ě
<br> 5492
<br> 5486
<br> 5484 v
<br> Lokalita - Mečkov Magistrát města Brna,Majetkový odbor :
<br> <.>,<.>.<.>.<.>,— <.>,<.>.<.> „Ww „.<.>.—„„ „.<.>.<.> © """" měřítko 1:300
<br> č.j.MMB/0026067/2022/Vich
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu í ma...

Načteno

edesky.cz/d/5108390

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz