« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městská část Brno-jih '.Doručeno: 14.01.2022 Uřad měSÍSŠŠ„ŽáÝ-Ě'hmě$ta Bma MCBJIH/00602/2022 Mariánské nám.1,617 00 Brno listy přílohyz2 druh S)
<br> % I ii “UI“ 2022
<br> I Brna „_ QQG BSL “132/
<br> bc07es832158ed
<br> Příloha:
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0566761/2021/8 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX Č- J-= MMB/XXXXXXX/XXXX/PER TEL./E-MAIL: 542 174 757/pernicova.jitka©brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci— veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici Hněvkovského v Brně— MČ Brno-jih.Úřad městské části města Bma
<br> vv ' _ - " Brn Vyveseno dne" „* 01 ZM Maríánskór nám Wýmamcí <,>
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: Í ll “UI“ 2072
<br> Ulice Hněvkovského v Brně - pozemní komunikace — veřejně přístupná účelová komunikace s omezením veřejného přístupu na parcele č.493/1 k.ú.Komárov — parkoviště u prodejny LIDL —změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v návaznosti na realizaci dobíiecí stanice pro elektromobily,provedenou stavební úpravou
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě podnětu společnosti LIDL Česká Republika v.o.s <.>,Nárožní 1359/11,158 00 Praha 5,IČ 26178541,týkajícího se místní úpravy provozu v návaznosti na zřízení dobíjecí stanice pro elektromobily a umístění boxů ALZA a ZÁSILKOVNA na veřejně přístupné komunikaci ve vlastnictví žadatele na parcele č.493/1 k.ú.Komárov - parkovišti u prodejny LIDL v ulici Hněvkovského v Brně a předloženého návrhu místní úpravy provozu formou výkresu č.C3 s názvem akce: „LIDL — BRNO UL.HNĚVKOVSKÉHO MODERNIZACE PRODEJNY",ve formátu A3 8 DATEM 7/2021,zpracovaného společn...

Načteno

edesky.cz/d/5108389

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz