« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška, nOOP, návrh stanovení DZ - Pod Zahradami (CYKLO)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0635029_21_4_Vykres01.2-Pod_zahradami.pdf
B
<.> A
<br> n
t
o
n
in
<br> o
v
e
<br> 9
<br> 11
13
<br> 1
<br> 25
<br> 7
1
<br> 3
<br> 6
4
<br> 5
<br> 3
<br> 2
<br> 7
<br> 9
<br> 2
<br> Pod zahrad
ami
<br> 5
<br> zám <.>
asf <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
zám.zám <.>
<br> zám.zám <.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> zám <.>
<br>
a
s
f
<.>
<br>
d
l <.>
<br> k
á
<br> m
e
n
<br> H
Ø
IŠ
<br> T
Ì
<br> R
S
<br> T
E
<br> N
IS
<br> O
V
<br> É
<br>
K
U
<br> R
T
<br> Y
<br> P
R
IS
<br> P
R
IS
<br> P
R
IS
<br> P
R
IS
<br> P
R
IS
<br> døe
v <.>
<br> láv
ka
<br> P
R
IS
<br> P
R
IS
<br> P
R
IS
<br> P
R
IS
<br> P
R
IS
<br> P
R
IS
<br> HØIŠTÌ NA PETANQUE
<br> J
a
n
d
á
s
k
o
v
a
<br> 30c
<br> 3
0
d
<br> 32
<br> 34
<br> 2
8
<br> b
<.> d
l <.>
<br> a
s
f
<.>
<br> P
R
IS
<br> S
L
<br> IZ
5
a
<br> IZ
5
<br> b
<br> V
O
<br> S
L
<br> C
9
a
<br> P
R
<br> O
V
<br> E
D
<br> E
N
Í
<br> V
E
Z
<br> M
E
<br> N
Š
<br> E
N
<br> É
M
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> C
9
<br> b
<br> P
R
<br> O
V
<br> E
D
<br> E
N
Í
<br> V
E
Z
<br> M
E
<br> N
Š
<br> E
N
<br> É
M
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> S
L
<br> C
9
a
<br> P
R
<br> O
V
<br> E
D
<br> E
N
Í
<br> V
E
Z
<br> M
E
<br> N
Š
<br> E
N
<br> É
M
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> C
9
<br> b
<br> P
R
<br> O
V
<br> E
D
<br> E
N
Í
<br> V
E
Z
<br> M
E
<br> N
Š
<br> E
N
<br> É
M
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> Poznámka:
<br> Výkres byl zpracován dle zadání OD MMB a jednotlivé připomínky byly schváleny a zapracovány <.>
<br> tohoto výkresu odstraněno <.>
Veškeré stávající vodorovné dopravní značení,které překáží instalaci nového,musí být před realizací
<br> předepsaný spád,odvodnění atd <.>
Před realizací j...
0635029_21_4_nOOP-Pod_Zahradami-MK_III-cyklo.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0023740/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0635029/2021/01/4 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní
<br> komunikace III.tř <.>,ul.Pod Zahradami,Brno – Řečkovice a Mokrá Hora
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel dne 06.12.2021 <,>
<br> žádost s návrhem místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikaci III.třídy <,>
<br> ulice Pod Zahradami,Brno,formou výkresové dokumentace:
<br> výkres číslo: 01.2; název akce: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ,UL.POD ZAHRADAMI; název výkresu: ZMĚNA
<br> DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ; datum: Listopad 2021; formát: 2x A3; měřítko: 1:500; č.zakázky: 0793-2021 <,>
<br> zpracované společností Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 787/1a <,>
<br> 639 00 Brno,IČ: 60733098 <.>
<br> Dne 15.12.2021 MMB předal dotčenému orgánu – Policii České Republiky,Městské ředitelství policie
<br> Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen
<br> „Policie ČR“),k projednání výše uvedenou výkresovou dokumentaci na základě ustanovení § 77 odst.3
<br> zákona o silničním provozu <.>
<br> Dne 11.01.2022 obdržel od Policie ČR předmětný výkres č.01.2 s vyznačeným odsouhlasením ze dne
<br> 05.01.2022,otiskem razítka a podpisu Poli...

Načteno

edesky.cz/d/5108149

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz