« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení DZ - OPS 1-03 Bratislavská, ulice Ponávka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0149708-2_Verejna_vyhlaska_Stanoveni_OPS_1-03_Bratislavska_ulice_Ponavka_presun_DZ_.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0149708/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0149708-2/2021/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimil@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy <,>
<br> ulice Ponávka,Brno – střed,pod názvem akce „Oblast placeného stání 1-03 Bratislavská‘‘ <,>
<br> – změna dopravního značení,doplnění DZ
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br>,<,> Oblast placeného stání 1-03,Bratislavská‘‘ – ulice Ponávka‘‘,změna dopravního značení <,>
<br> doplnění Přesun DZ a instalace VDZ a související změna místní úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích <.>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy,ulice Ponávka,Brno <,>
<br> formou výkresu číslo 01.1 pod názvem: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ,název akce: OPS 1-03 <,>
<br> fáze A,ULICE PONÁVKA – MK,formát A4,měřítko 1:500,datum: březen 2021,zpracované
<br> společností Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno - Štýřice,IČO:
<br> 60733098,a projednaného s dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona o
<br> silničním provozu,Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje <,>
<...
0149708_OPS_1-03_Bratislavska_ul._Ponavka.pdf
UL.PONÁVKA - MK
<br> NE MOC MC 5
<br> _____ „Mike
<br> až <.>
<br> 'LQQ ídL- _2_0_m
<br> ODSTRANI
<br> E 13,9ŘESUNOUT /
<br> ouod
<br> / om
<br> /
<br>.ll
<br>,v; »ov'f
<br> (Dp
<br> v PRAcpvní DNY SIJPRAVNENIM _ NEBO PEI ZAPLACENI
<br> CENY NA MÍSTE
<br> OBLAST 1-03 ©
<br> Vzorový vzhled vyplnění dodatkových tabulek E 13 s označením příslušných režimů a doby platnosti <.>
<br> Pozn.: Výkresová dokumentace řeší pouze úpravu stávajícího dopravního značení pro následné zřízení whrazeného parkovacího stání pro ZTP na konkrétní RZ <.>
<br> Všechny úpravy v tomto výkrese budou zrealizovane' pouze na dobu platnosti rozhodnutí o ZUK a po skončení platnosti budou vráceny do původního stavu výkresovou dokumentaci pro nové stanovení místní úpravy <.>
<br> Veškeré ostatní dopravní značení bylo Vyřešeno v rámci výkresové dokumentace fáze A i B pro tuto oblast a V tomto výkrese je zobrazeno jako stávající stav.Všechno instalované dopravní značení musí
<br> být zrealizováno v souladu s TP 65 a TP 133 <.>
<br> “u“ MĚSTA BRNA.KO U „ iCOVa 67 0 B 1 / / _ __ta_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ 57 BRNO _ »fp _,',„,<,> 601 _ \F B 1 / _V_1a_ _ DOPRAVNI ZNACENI NAVRHOVANE “01 8“ Instalovat * / “519W * & a 1 že iv _1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ Odstranit * * Odsuanlt vanoucí únx cmm.PROJEKTANT wpmcovm.KONTROLOVAL „ <.>,<.> B rn e ns ke mc.A.MAquEK o.PITNER 0.„mm ING/yl.PERNICA Ik komuni kace $ WM ©MM / m % ÚTVAR uopnnvnmo mžsmnswr OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSToYmNo DATUM BŘEZEN 1021 NÁZEV AKCE: FORMÁT A3 OPS 1-03,fáze A STUPEŘ ' MĚŘí'rKo usuo ULICE PONAVKA _ MK č.zmuísz 0163-2021.NÁZEV výxnesu: ČÍSLO FARÉ čísm VÝKRESU ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ „14

Načteno

edesky.cz/d/5108148

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz