« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Společné povolení - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, II. etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

C.5_Celkovy_situacni_vykres.pdf
5
<br> 1
<br> 4
<br> TA
XI
<br> +
K
<br> +R
<br> 1
<br> 16
<br> 10
<br> 1
<br> 10
<br> 13
<br> 1
<br> 7
<br> 1
<br> 1
<br> 6
<br> 10
<br> 20
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 23
<br> 10
<br> 10
<br> 20
<br> 20
<br> 23
<br> 1
<br> 10
<br> 22
<br> BU
S
<br> 28
<br> 1
<br> 10
<br> 14
<br> 1
<br> 20
<br> 1
<br> 10
<br> 20
<br> 30
<br> 1
<br> 11
<br> 10
<br> 1
<br> 11
<br> 10
<br> 1
<br> 11
<br> 10
<br> 1
<br> 1
<br> 11
<br> 10
<br> 1
<br> 11
<br> 10
<br> 1
<br> 10
<br> 11
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 11
<br> 116+7
- MÍS
<br> T
<br> 31+2 -
MÍST
<br> 9 - BU
S 0,00
<br> 0=207
<,> 80
<br> 1.ETA
PA
<br> 2.ETA
PA
<br> cca 15
0 - MÍ
<br> STV
IP A P
<br> ROVO
Z
<br> RAMP
A
<br> SO 10
3 PLO
<br> CHA P
2
<br> SO 10
2 PAR
<br> KOVIŠ
TĚ P1
<br> SO 10
4 PAR
<br> KOVIŠ
TĚ P3
<br> PLOCH
A Z
<br> SO 10
1 KOM
<br> UNIKA
CE
<br> SO 10
5 PLO
<br> CHA M
SKP
<br> BUS <,>
TAXI <,>
<br> MSKP
<br> SO 10
6 NAP
<br> OJEN
Í OBJE
<br> KTU T
UZEX
<br> SO 10
5 PLO
<br> CHA M
SKP
<br> SO
10
<br> 1 K
OM
<br> UN
IK
<br> AC
E
<br> 8.BRÁ
NA
<br> (ÚPRA
VA ST
<br> ÁVAJÍ
CÍ ASF
<br> ALTOV
É PLO
<br> CHY)
<br> 7x
VY
<br> HR
AZ
<br> EN
É S
<br> TÁ
NÍ
<br> SO 20
1 OPĚ
<br> RNÁ Z
EĎ DP
<br> MB
<br> SOUV
ISEJÍC
<br> Í STAV
BA
<br> 2x VYH
RAZEN
<br> É STÁN
Í
<br> SOUV
ISEJÍC
<br> Í STAV
BA
<br> UL
IC
<br> E
KŘ
<br> ÍŽK
OV
<br> SK
ÉH
<br> O
SO
<br> UV
IS
<br> EJ
ÍC
<br> Í S
TA
<br> VB
A
<br> 2x VYHR
AZENÉ
<br> STÁNÍ
<br> PODZ
EMNÍ
<br> PARK
OVÁN
<br> Í
<br> 12x ELE
KTROM
<br> OBIL
<br> 4x
EL
<br> EK
TR
<br> OM
OB
<br> IL
<br> 2x
VY
<br> HR
AZ
<br> EN
É S
<br> TÁ
NÍ
<br> 16
+2
<br> - M
ÍS
<br> T
<br> BUS
<br> BUS
<br> BU
S
<br> BU
S
<br> BU
S
<br> BU
S
<br> BU
S
<br> BU
S
<br> BUS
<br> BUSBUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> BUS
<br> 11
<br> 13
<br> 13
<br> 10
<br> 1
<br> 10
<br> 15
<br> 10
<br> 10
<br> 10
<br> 1
<br> 6
<br> BUS
<br> 3
<br> 5
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 10
<br> 20
<br> 21
<br> 22
<br> 20
<br> 20
<br> 10
<br> 10 10
<br> 10
<br> 20
<br> 20
<br> 1
<br> 1
<br> 20
<br> 22
<br> 1
<br> 10
<br>...
Spolecne_povoleni_-_Multifunkcni_sportovni_a_kulturtni_pavilon_2._etapa.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0500131/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0624823/2021
<br> ZN.: 11/1-SP/Rat
<br> TEL./E-MAIL: 542 174 078/ratiborska.denisa@brno.cz
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů <.>
<br> Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na
<br> úřední desce Magistrátu města Brna <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ukončeno dne:
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Společné povolení souboru staveb
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace,příslušný podle
<br> ust.§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),dále v souladu s ust.§ 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006
<br> Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
<br> vykonávající působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací základního
<br> komunikačního systému ve statutárním městě Brně,dle čl.29 odst.2 písm.b) Statutu města Brna,obdržel
<br> žádost stavebníka - Statutární město Brno,Dominikánské nám.196/1,601 67 Brno,IČO: 449 92 785 <,>
<br> zastoupené společností PK OSSENDORF s.r.o <.>,Tomešova 503/1,602 00 Brno,IČO: 25564901,ze dne
<br> 23.09.2021,o vydání společného povolení pro soubor staveb s názvem „Multifunkční sportovní a kulturní
<br> pavilon,2.etapa“ Stavební úřad posoudil podle ustanovení §94o zákona 183/2006 Sb <.>,stavební zákon <,>
<br> v posledním znění,podanou žádost ve společném staveb...

Načteno

edesky.cz/d/5108147

Meta

Výpadek elektřiny   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz