« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení DZ - OPS 1-10 Bezručova, ulice Soukenická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0068345_OPS_1-10_Bezrucova_ulice_Soukenicka.pdf
UL.SOUKENICKÁ - MK
<br> 0133 1-10 BEZRUČOVA,FÁZE A MMB 0235337/2020 -* „ KRPB-218876-3/CJ-2019-0600DI-KOL
<br> Pozn.: Výkresová dokumentace byla vypracována za účelem přesunu režimového DZ a to z důvodu instalace dvou stání pro konkrétní ZTP na RZ na začátek parkovacího pruhu.VPS budou řešeny v rámci fáze B <.>
<br> Veškeré ostatní dopravní značení bylo vyřešeno v rámci výkresové dokumentace fáze A pro tuto oblast a v tomto výkrese je zobrazeno jako stávající stav.Všechno instalované dopravní značení musí
<br> být zrealizováno v souladu s TP 65 a TP 133 <.>
<br> Stávající VDZ,které brání instalaci nového VDZ musí být před realizaci tohoto výkresu odstraněno <.>
<br> v Pmcvaí DNY s OPRAVNENIM,NEBO PO ZAPLAClENI
<br> CENY NA MÍSTE
<br> L J
<br> f—
<br> 1 MÍSTQ v PRACOVNI DNY 7-9h
<br> 13-16h MAX.15 min <.>
<br> OBLAST 1-10 _J
<br> ©
<br> ©
<br> CD>
<br> Vzorový vzhled vyplnění úsekových dodatkových tabulek E 13 s označením příslušných režimů a doby platnosti <.>
<br> Vzhled samotného dopravního značení se řídí metodickými listy pro řešení dopravních situaci ve městě Brně č.16,17,18 <.>
<br> Čk?éíď%f;álf
<br> MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
<br> CdbOf dopravy Kounicova 67 801 67 BRNO
<br> LEGENDA:
<br> (i) 51 " '—31
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> -D “i 3—,<,> „ <.>,M B 1 / _v_1a_ _ DOPRAVNI ZNACENI NAVRHOVANE Instalovat ' ' 'nstalov ' s ; __V_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ Odstranit "$“"“ VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL '.„,<,> - „ _ Brnenske ING.A._NAvučEK ING <.>,:.BELOCH ING.IZ.BELOCH ING.J.NESPOR Ik komunikace <a? %?.Miš _ /L>žln% ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ OBJEDN'ATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO ' DATUM PROSINEC 2020 NÁZEV AKCE: FORMÁT A3 OPS 1-10,fáze A STUPEŘ ' MĚŘÍTKO 1:5oo UL.SOUKENICKA- MK čmm„ „Hm NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 014 |
0068345-2_Verejna_vyhlaska_Stanoveni_OPS_1-10_Bezrucova_ulice_Soukenicka_presun_DZ_.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0068345/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0068345-2/2021/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimil@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy <,>
<br> ulice Soukenická,Brno – střed,pod názvem akce „Oblast placeného stání 1-10 Bezručova‘‘ <,>
<br> – změna dopravního značení,doplnění DZ
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br>,<,> Oblast placeného stání 1-10,Bezručova‘‘ – ulice Soukenická‘‘,změna dopravního značení <,>
<br> doplnění,přesun DZ a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy,ulice Soukenická,Brno <,>
<br> formou výkresu číslo 01.1 pod názvem: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ,název akce: OPS 1-10 <,>
<br> fáze A,ULICE SOUKENICKÁ – MK,formát A3,měřítko 1:500,datum: prosinec 2020,zpracované
<br> společností Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno - Štýřice,IČO:
<br> 60733098,a projednaného s dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona o
<br> silničním provozu,Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje <,>
<br> Specializ...

Načteno

edesky.cz/d/5108146

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz