« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení místní úpravy provozu - dobíjecí stanice pro elektromobily Hněvkovského - LIDL

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vykres_ke_stanoveni_C3_dobijeci_stanice_pro_elektromobily_Lidl_Hnevkovskeho05667612021.pdf
VŠ
<br> HUP
<br> CELKEM - 134 STÁNÍ
Z TOHO 6x STÁNÍ PRO ZTP A 2X MATKY S DĚTMI
<br> SO-04
<br> SO-05
<br> 3 <,>
8
<br> 3 <,>
8
<br> 10
<,> 15
<br> 5
13
<br>,15
<br> 6 <,>
7
<br> 5,4
5
<br> 0 <,>
95 0
<br> Z SILKO NAALZABO
<br> 5
1,6
<br> 8
<br> 0 <,>
85
<br> 0 <,>
75
<br> 5,95
<br> 5,957,9
0,85
<br> 1,1
<br> 0,75
<br> BILBOARD S OS L N M
<br> 0,15
<br> 5,1 0,75
<br> 0,00
0,10
<br> 2 M
ÍST
<br> A P
O D
<br> OB
U
<br> NA
BÍJ
<br> EN
Í V
<br> OZ
IDL
<br> A
<br> Umístění ALZABOXU
4520 x 2480 x 620
<br> Umístění ZÁSILKOVNA
6x 1950 x 525 x 640
<br> Rozšíření okapového chodníku
pro umístění boxů
<br> Posun parkovacího stání
na úroveň okapového
chodníku
<br> Přívod ELE pro box
zásilkovna
<br> Zvýšená obruba o 100mm od
parkovací plochy
<br> In
st
<br> al
ov
<br> at
IJ7
<br> +
sy
<br> m
bo
<br> l 4
06
<br> E1
3
<br> In
st
<br> al
ov
<br> at
d
<br> op
ra
<br> vn
í
<br> zn
ač
<br> en
í d
<br> ob
íje
<br> cí
st
<br> an
ice
<br> pr
o
<br> 2
os
<br> ob
ní
<br> a
ut
<br> a <.>
Do
<br> pr
av
<br> ní
zn
<br> ač
ka
<br> b
ud
<br> e
op
<br> at
ře
<br> na
o
<br> ch
ra
<br> nn
ým
<br> i
slo
<br> up
ky
<br> v
iz
<br> zá
m
<br> eč
ni
<br> ck
é
<br> vý
ro
<br> bk
y <.>
<br> D
ob
<br> íje
cí
<br> st
an
<br> ice
bu
<br> de
ch
<br> rá
ně
<br> na
ne
<br> re
zo
<br> vý
m
<br> i s
lo
<br> up
ky
<br> v
iz
<br> vý
pi
<br> s z
ám
<br> eč
ni
<br> ck
ýc
<br> h
vý
<br> ro
bk
<br> ů <.>
Z
<br> /1
<br> Instalovat nové
vodorovné značení
V13
<br> Dobíjecí stanice
pro auta
<br> In
st
<br> al
ov
<br> at
V
<br> 15
+
<br> sy
m
<br> bo
l 4
<br> 06
<br> Výška obruby
100mm tl.100mm
Nerezový
sloupek 6x,viz
výpis zam <.>
výrobků Z/2
<br> 56,5 8,35
<br> Stávající parkovací stáni budou
posunuta bude odstraněno
<br> VDZ V10b,po provedení
úpravy bude nově instalováno
<br> VDZ V10b <.>
<br> Bude odstraněno VDZ stávající
provedení úpravy,bude nově
<br> instalováno dle popisu <.>
Instalovat V 10b
<br> Stávající V12 c
<br> In
st
<br> al
ov
<br> at
V
<br> 10
b
<br> VÝČET STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
SO 01 - Prodejna LIDL - neřešen...
STANOVENI_Hnevkovskeho_VUK_LIDL_dobijeci_stanice_pro_elektromobily_0566761_2021.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0566761/2021/8 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0028843/2022/PER TEL./E-MAIL: 542 174 757/pernicova.jitka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici
Hněvkovského v Brně – MČ Brno-jih <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Ulice Hněvkovského v Brně - pozemní komunikace – veřejně přístupná účelová komunikace
s omezením veřejného přístupu na parcele č.493/1 k.ú.Komárov – parkoviště u prodejny LIDL
– změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v návaznosti na realizaci dobíjecí stanice
pro elektromobily,provedenou stavební úpravou
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),na základě podnětu společnosti LIDL Česká Republika v.o.s <.>,Nárožní 1359/11,158 00 Praha
5,IČ 26178541,týkajícího se místní úpravy provozu v návaznosti na zřízení dobíjecí stanice pro
elektromobily a umístění boxů ALZA a ZÁSILKOVNA na veřejně přístupné komunikaci ve vlastnictví
žadatele na parcele č.493/1 k.ú.Komárov - parkovišti u prodejny LIDL v ulici Hněvkovského v Brně a
předloženého návrhu místní úpravy provozu formou výkresu č.C3 s názvem akce: „LIDL – BRNO UL <.>
HNĚVKOVSKÉHO MODERNIZACE PRODEJNY“,ve formátu A3 S DATEM 7/2021,zpracovaného
společností LP staving s.r.o <.>,Větrov 160,664 83 DOMAŠOV,IČ 29222745,po projednání s Policií
České republiky,Městským ředitelstvím Policie Brno,Dop...

Načteno

edesky.cz/d/5108145

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz