« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Návrh stanovení DZ VPS - Turgeněvova 24 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Turgenevova_24__tisk.pdf
POLICIE ČESKÉ REPUBLIEW |—- I'.-Éé5=t31-:é ředitel;-3115 [znaku:-LE: Eri-u:— ' „
<br> ÍIZlF-ťiřl'ťnišllíř i:1£
<br> - D E: D '.3 [] I.- / _ © Instalovat Instalovat
<br> “"x 81 (g)/\ Odstranit / Odstranit
<br> Souhlasíme se ZUK
<br> [El Brněnské komunikace / Ik _,Brněnské komunikace a.s ' 7/13
<br> 639 00 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098
0029904_22_Cernovice_Turgenevova_24.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 |601 67 Brno|ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0651559/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX/HED TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil na základě žádosti řízení
<br> o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu ve věci stanovení změny místní
<br> úpravy provozu na místní komunikaci ul.Turgeněvova 24.Změna místní úpravy spočívá v přesunu
<br> stávajícího svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) s dodatkovou tabulkou (E 13)
<br> s registrační značkou vozidla 8B6 6060,a v instalaci dodatkové tabulky (E 13) s registrační značkou
<br> vozidla 4B2 1843 a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu
<br> těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f),vše dle přiložené výkresové dokumentace <.>
<br>
<br> K návrhu byla přiložena výkresová dokumentace s návrhem umístění dopravního značení s vyjádřením Policie
<br> ČR,MŘP Brno,DI BM,PDI,č.j.: KRPB-227415-1/ČJ-2021-0602DI ze dne 03.01.2022 v kontextu č.j.: KRPB-
<br> 145686/ČJ-2021-0602DI,souhlas vlastníka předmětné pozemní komunikace,jež jsou podkladem tohoto
<br> řízení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Turgeněvova 24 se zveřejňuje...

Načteno

edesky.cz/d/5108144

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz