« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Rozpočet obce 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpocet-schvaleny-2022.pdf
Obec Felbabka,IČO 00233226 KEO4 1.9.4 UR020
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele,rok 2022
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Třídění:Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
<br> PŘÍJMY
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> XXXX Daně z příjmů fyz.osob 610 000,00
<br> 112X Daně z příjmů práv.osob 730 000,00
<br> 121X Obecné daně ze zboží a služeb v 1 550 000,00
<br> 133X Poplatky a odvody v oblasti životního 14 300,00
<br> 134X Místní poplatky z vybr.činností a služeb 177 500,00
<br> 151X Daně z majetku 80 000,00
<br> 411X Neinvest.přijaté dotace od veř.rozpočtů 70 800,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 1 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování 45 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 1 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 500,00
<br> PŘÍJMY celkem: 3 280 100,00
<br> VÝDAJE
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> XXXX Ostatní zemědělská a potr.činnost a 1 000,00
<br> 2212 Silnice 47 000,00
<br> 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 000,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost veřejnými 61 100,00
<br> 2310 Pitná voda 110 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a 120 000,00
<br> 2339 Záležitosti vodních toků a 200 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 33 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 30 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.30 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 58 000,00
<br> 3419 Ostatní sportovní činnost 49 000,00
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 000,00
<br> 3543 Pomoc zdravotně postiženým 2 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 62 000,00
<br> 3635 Územní plánování 100,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 1 000,00
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 260 000,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných 35 000,00
<br> 3725 Využívání...

Načteno

edesky.cz/d/5107595

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz