« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Schválený rozpočet na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet na rok 2022
LYUĚĚNO: 24.42.2014
<br> Rozpočet na rok 2022 - SCHVLÁLENÝ IEÍIHVLTD 34.42,202; Obec Srbsko PŘÍJMY:
<br> Rozpočet po Skutečnost k Rozpočet
<br> Paragra Položka Text změn.2021 10/2021 2022
<br> 1111 Daň z př.fyz osob ze záv.čin.1 500 000 1 098 770 1 400 000
<br> 1112 Daň : př.fyz.os.ze sam.výd.čin.58 000 56 119 60 000
<br> 1113 Daň z př.fyz.osob z kap.vynosů 200 000 195 737 210 000
<br> 1121 Daň z př.práv.osob 1 716 976 1 628 094 1 800 000
<br> 1122 Daň z př.právn.osob za obce 169 480 169 480 180 000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 3 798 205 3 472 780 3 800 000
<br> 1334 Odvod za odnění půdy ze zem.fond| 1 000 0 1 000
<br> 1335 Poplatek za odnětí pozemků plnění 1 000 0 1 000
<br> 1340 Poplatek za odvoz kom.odpadu 302 000 301 747 350 000
<br> 1341 Poplatek ze psů 10 000 8 580 9 000
<br> 1342 Poplatek z pobytu 36 000 31 698 32 000
<br> 1343 Poplatek za užívání veř.prostr.43 000 43 000 30 000
<br> 1349 Zrušené místní poplatky 2 000 - 0
<br> 1361 Správní poplatky 6 000 5 120 6 000
<br> 1381 Daň z hazardních her 60 000 48 984 50 000
<br> 1511 Daň z nemovitosti 265 000 252 478 265 000
<br> 4111 Dotace SR - volby 140 000 143 024 140 000
<br> 4112 Dotace kraj- státní správa 130 700 108 920 140 000
<br> 4116 Ost.neinv.transfer ze SR - ÚP,průtol< - - 500 000
<br> 4122 Neinv.přímé transfery od krajů 7 593 7 593 0
<br> 4216 Ostatní přímé transfery ze SR 2 360 000 - 13 920 000
<br> 4222 Investiční transfery od krajů - 0 560 000
<br> 1011 Pronájem pozemků 66 000 64 345 66 000
<br> 1031 Lesy 20 000 17 075 21 000
<br> 2310 Voda 543 594 513 594 530 000
<br> 2321 Kanalizace 10 000 - 10 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické 300 280 300
<br> 3316 Vydavatelská činnost 65 000 30 000 0
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury - - 30 000
<br> 3326 Pořízení,zach.a obnova míst.kult.- - 0
<br> 3392 Kulturní dům 36 000 29 800 38 000
<br> 3429 Veřejné tábořiště 200 000 151 550 200 000
<br> 3511 Ambulantní péče - praktJékař 4 800 3 600 4 800
<br> 3631 Veřejné osvětlení 0 0 0
<br> 3632 Hřbitov 8 000 ...

Načteno

edesky.cz/d/5106629

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz