« Najít podobné dokumenty

Obec Žerůtky (Blansko) - Rozpočet obce Žerůtky na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žerůtky (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený střednědobý výhled obce Žerůtky na roky 2023-2025.pdf (PDF 459.36 kB)
Střednědobý výhled obce Žerůtky v tis.Kč
<br> PŘÍJMY v roce 2023 2024 2025 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti 175 180 185 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výdčl.činnosti 30 30 30 Daň z příjmu fyz.osob 2 kap.výnosu 7 7 7 Daň z příjmu právnických osob 250 250 250 Daň z příjmů právnických osob za obec 300 300 300 Daň z přidané hodnoty 560 565 570 Správní poplatky 1 1 1 Místní poplatky 47 47 47 Daň z nemovitostí 120 120 120 Neinvestdotace ze SR-souhm.dotační vztah 70 70 70 Ostatní rozpočtové příjmy(1esy,pronájmy) 140 140 140 Financování 500 500 500 PŘÍJMY CELKEM: 2 200 2 210 2 220 VÝDAJE v roce 2023 2024 2025 Zemědělství,lesy 250 250 250 Doprava,komunikace 600 600 600 Vodní hospodářství 30 30 30 Kultura 10 10 10 Veřejná zeleň,30 20 40 Místní hospodářství 21 5 220 200 Veřejné osvětlení 35 35 35 Opravy obecních budov 100 100 100 Požární ochrana 30 30 30 Místní zastupitelstvo 300 300 300 Platby daní a poplatků 300 300 300 Ostatní 300 315 325 VÝDAJE CELKEM ' 2 200 2 210 2 220 SCHVALENO: eff f/ ???? VYVĚŠENO: f;.// „!t-“říj
<br> SNATO:
Schválený rozpočet obce Žerůtky na rok 2022-VÝDAJE.pdf (PDF 386.12 kB)
SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJÚ obce Žerůtky na rok 2022
<br> Wa POPIS Schválený rozpočet 2022
<br> 1031 Eéstebni činnost 200 000,00 2212 Silnice 45 000,00 2219 Ostatní záležitosti poz komunikací 400 000,00 2292 Provoz veřejné silniční dopravy IDS 8 000,00 2310 Pitná voda 40 000,00 3326 Kaplička 40 000,00 3341 Místní rozhlas 3 000,00 3399 Sbor pro občanské záležitosti 10 000,00 3421 Dětské hřiště 30 000,00 3613 Nebytové hospodářství 150 000,00 3631 Veřejné osvětlení 50 000.00 3639 Komunální služby K.- L.1 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 50 000,00 3723 Sběr a svoz ostaních odpadů 40 000,00 3725 Sběr a svoz ost odp (sběrný dvůr) 16 000,00 3745 Veřejná zeleň 28 000,00 5213 Krizová opatření 20 000,00 5512 Požáml ochrana - dobrovolná 30 000,00 6112 Místní zastupitelské orgány 305 000,00 6171 Činnost místní správy 400 000,00 6310 Poplatky bance 500,00 6320 Pojištění majetku 22 000,00 6399 Elatby daní obcím 380 000,00 6402 Finanční vypořádání 11 500,00
<br> Cak—EM 2 2—80 000,00
<br> SCHVÁLENO: % 42 júl/!% VYVĚŠENO:.<.> ? Í „„ sNATo: „ *f*/Z
Schválený rozpočet obce Žerůtky na rok 2022-PŘÍJMY.pdf (PDF 359.45 kB)
<.>.SCHVÁLENÝ— ROZPOČET PŘÍJMÚ obce Žerůtky na rok 2022 OdPa pobžka Popm Schváený rozpočet 2022 1111 Daň z příjmu fyzických osob 180 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob SVC 5 000,00 1113 Daň z příjmu F0 2 kapitál.Výnosů 25 000.00 1121 Daň z příjmu právnických osob 240 000,00 1122 Daň z příjmů práv osab za obce 380 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 560 000,00 1340 Poplatek za komunální odpad 48 000.00 1341 Poplatky ze psů 1 000.00 1361 Správní poplatky 200,00 1381 Odvod loterií 8 000,00 1511 Daň z nemovitosti 120 000.00 4112 Dotace ze státního rozpočtu 70 500,00 1031 2111 Příjmy z obecních lesů 100 000,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu obchod 600,00 3633 2132 Příjmy z pronájmu plynovodu 10 500,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 15 000,00 3725 2324 Využívání a znešk.Kom.odpadů 16 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků 200.00 ' ' _ CELKEM.1 780 000,00 | 8115 IFMancování 50000000 CELKEM _2 280 000,00 SCHVÁLENO: % f? Íri-54 VYVĚŠENO: f-ív; 4.!“ IL
<br> SŘATO:

Načteno

edesky.cz/d/5106448

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žerůtky (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz