« Najít podobné dokumenty

Obec Oslavice - Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Obec OSLAVICE,Oslavice 1,594 01 Velké Meziříčí É Výroční zpráva dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů za rok 2021
<br> V souladu s ustanovením 918 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje,předkládá obec Oslavice tuto „Výroční zprávu za rok 2020" <.>
<br> a) Počet písemně podaných žádostí o informace 0 b) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 c) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 d) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci přezkoumání zákonnosti
<br> rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 0
<br> e) Přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
<br> náklady na právní zastoupení 0
<br> f) Poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0 g) Počet stížností podaných dle šlGa zákona,včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0 h) Další informace vztahující se k uplatňování zákona 0
<br> Dle 517 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu,ato do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými <.>
<br> Výše úhrady za poskytování informací z písemně podané žádosti činí O,- Kč
<br> Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou,nejsou evidovány a není uplatňován žádný
<br> poplatek.Počet těchto žádostí není dle ustanovení 513 odst.3 zákona č.106/1999 Sb.v platném znění součástívýroční zprávy o poskytování informací <.>
<br> Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce,prostřednictvím úřední desky v obci,webových stránek,elektronické úřední desky v rámci webových stránek a jinými způsoby (zpravodaj obce Oslav...

Načteno

edesky.cz/d/5106027

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz