« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřad městské části města Brna Brno — “ih Mariánské nám.1,<,> 617 00 Brno
<br> Magistrát města Brna 9 Odbor dopravy “Ž 1 3 “01“ 2022 „ (mda “DL Příloha: ___.<.> — SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0413169/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0413189-2/2021NOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastímil©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení trvalé úpravy provozu na pozemních komunikacích — místních komunikacích II.a III.třídy,ulice Dornych,ulice Plotní,ulice Široká,a veřejně přístupná účelová komunikace,budoucí ulice spojující ulici Plotní a ulici Dornych,Brno <.>
<br> Vyvěšeno dne: 1 3 -[]l- 2022 Úhd městské části města Brna
<br> Brno- jih Mariánské nds ' 137W “7.) rm.Sejmuto dne: &" “& :
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 1 3 -[]1- 2022
<br> Stavba tramvaj Plotní,soubor staveb — etapa 2-4,změna místní úpravv provozu na ulici Plotní,Široká,výiezd z parkoviště OD Lidl,při místní komunikaci ll.třídv,ulice Plotní,Brno,změna or anizace do rav asouvise'ící změna místníú rav rovozu na ozemních komunikacích <.>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),zahájil řízení o opatření obecné povahy podle 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle 5 77,odst.(1),písm.c) zákona č.361/20008b <.>,O provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,ve věci návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — místních komunikacích II.a III.třídy,ulice Dornych,ulice Plotní,ulice Široká a veřejně přístupné účelové komunikace,budoucí ulice spojující ulici Plotní a ulici Dornych,Brno,formou příslušných výkresů zpracovaných společností Brněnské komunikace a.s <.>...

Načteno

edesky.cz/d/5105798

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz