« Najít podobné dokumenty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Odborný rada – administrátor veřejných zakázek (1240)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – administrátor veřejných zakázek (1240)
Stránka 1 z 4
<br> KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV
<br> TEL: 951 421 242
FAX: 951 421 241
<br> ID DS: DKKDKDJ
aopkcr@nature.cz
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo
<br>
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“)
vyhlašuje dle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),výběrové
<br> řízení na obsazení volného služebního místa:
<br>
XXXXXXX XXXX – administrátor veřejných zakázek (XXXX)
<br> v Oddělení právní podpory a veřejných zakázek (321) <,>
<br> Samostatný odbor kanceláře ředitele (320)
<br>
Praha 12.01.2022,č.j.: SR/0004/US/2022 - 2
Vyvěšeno na úřední desce: 12.01.2022
<br> Informace o služebním místě:
<br>  profese: administrátor veřejných zakázek;
<br>  pozice: XXXXXXX XXXX – administrátor veřejných zakázek (XXXX);
<br>  obor služby: 37.veřejné investování a zadávání veřejných zakázek;
<br>  Oddělení právní podpory a veřejných zakázek (321);
<br>  Samostatný odbor kanceláře ředitele (320);
<br>  služební úvazek: 1,0;
<br>  služební poměr: na dobu určitou po dobu trvání Integrovaného projektu
LIFE a ISOP (nejdéle do 30.09.2023);
<br>  místo výkonu služby: AOPK ČR,Kaplanova 2252/8,148 00 Praha 11 –
Chodov;
<br>  předpokládaný nástup: 15.02.2022 (za předpokladu dokončení výběrového
řízení nebo dle domluvy);
<br>  platová třída: 12 <.>
<br> Služba zahrnuje zejména:
<br>  administraci veřejných zakázek AOPK ČR podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o
zadávání veřejných zakázek <,>
<br>  kontrolu zadávací dokumentace,její úpravy a doplnění,soulad s legislativními
požadavky a interními předpisy organizace <,>
<br>  podporu a konzultační činnost v oblasti veřejných zakázek,výkon analytických
a vyhodnocovacích činností <,>
<br>  další nezbytnou agendu týkající se veřejných zakázek <,>
<br>  další odborné činnosti dle pokynů nadřízeného v souvislosti se svým pracovním
zařazením a aktuálními potřebami pracoviště <,>
<br>  průběžnou aktualizaci přehledu o stavu veřejných zakázek AOPK ČR <...

Načteno

edesky.cz/d/5105200

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
14. 06. 2022
14. 06. 2022
10. 06. 2022
03. 06. 2022
02. 06. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz