« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 - 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 - 2024
28 557 936
<br> 2022 2023 2024
<br> FINANCOVÁNÍ Financování 71 351 761 12 337 289 308 042
<br> FINANCOVÁNÍ Celkem 71 351 761 12 337 289 308 042
<br> PŘÍJMY Kapitálové příjmy 0 0 0
<br> Neinvestiční přijaté transfery 1 481 172 1 481 172 1 391 172
<br> Příjmy daňové 29 395 208 29 049 839 28 188 849
<br> Příjmy nedaňové 1 715 810 1 750 126 1 572 826
<br> PŘÍJMY Celkem 32 592 190 32 281 137 31 152 847
<br> VÝDAJE Běžné výdaje + opravy 16 000 226 15 795 912 15 710 758
<br> Kapitálové výdaje - Investice 79 644 661 23 958 803 10 869 410
<br> Mateřské školy 861 600 861 600 861 600
<br> Podpora spolkům 1 031 140 979 583 950 196
<br> Technické služby 2 569 855 2 366 252 2 412 649
<br> Požární ochrana - dobrovolná část 3 836 469 656 276 656 276
<br> VÝDAJE Celkem 103 943 951 44 618 426 31 460 889
<br> Vyvěšeno dne: 23.12.2021
<br> Sejmuto dne:
<br> Střednědobý rozpočet na roky 2022 - 2024 obec Modlany
<br> Lhůta pro podání písemných připomínek občanů obce k návrhu rozpočtu a XXXX XXXX - XXXX je do XX.XX.XXXX s tím,že dále
<br> lze uplatnit připomínky ústně na jednání zastupitelstva obce 15.12.2021 od 17 hod na adrese Věšťany 33 <.>
<br> Návrh rozpočtu byl zpracován v souladu se zněním zákona § 11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb.a
<br> jejich novelizací <.>
<br> Rozpočet byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2021 pod číslem usnesení 8/7/2021

Načteno

edesky.cz/d/5104875

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz