« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Schválený rozpočet pro rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet pro rok 2022
Návrh rozpočtu 2022
<br> FINANCOVÁNÍ Financování 71 351 761
<br> FINANCOVÁNÍ Celkem 71 351 761
<br> PŘÍJMY Kapitálové příjmy 0
<br> Neinvestiční přijaté transfery 1 481 172
<br> Příjmy daňové 29 395 208
<br> Příjmy nedaňové 1 715 810
<br> PŘÍJMY Celkem 32 592 190
<br> VÝDAJE Běžné výdaje + opravy 16 000 226
<br> Kapitálové výdaje - Investice 79 644 661
<br> Mateřské školy 861 600
<br> Podpora spolkům 1 031 140
<br> Technické služby 2 569 855
<br> Požární ochrana - dobrovolná část 3 836 469
<br> VÝDAJE Celkem 103 943 951
<br> Rozpočet je schodkový,bude hrazen finančními prostředky z minulých let <.>
<br> Vyvěšeno dne: 23.12.2021
<br> Sejmuto dne:
<br> Lhůta pro podání písemných připomínek občanů obce k návrhu rozpočtu a XXXX XXXX - XXXX je do XX.XX.XXXX s tím,že dále lze
<br> uplatnit připomínky ústně na jednání zastupitelstva obce 15.12.2021 od 17 hod na adrese Věšťany 33 <.>
<br> Návrh rozpočtu byl zpracován v souladu se zněním zákona § 11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb.a jejich novelizací <.>
<br> Rozpočet byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2021 pod číslem usnesení 7/7/2021
<br> Rozpočet na rok 2022 obec Modlany

Načteno

edesky.cz/d/5104874

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz