« Najít podobné dokumenty

Obec Hodíškov - Krizové usnesení vlády - částka Sbírky zákonů č. 196/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodíškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Krizové usnesení vlády - částka Sbírky zákonů č. 196/2021
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 196 Rozeslána dne 26.listopadu 2021 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 438.Usnesení vlády České republiky k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako
SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky
<br>
<br> 438
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 26.listopadu 2021 č.1084
<br> k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2
na území České republiky z regionu jižní Afriky
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.1065 ze dne 25.listopadu 2021,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru,označovaného jako SARS CoV-2,na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 27.listopadu 2021 od 00:00 hod.do dne 12.prosince 2021 do 23:59 hod <.>
<br> I.důrazně nedoporučuje občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky
cestovat na území Jihoafrické republiky,Namibie,Lesotha,Svazijska,Zimbabwe,Botswany,Zambie
a Mosambiku;
<br> II.zakazuje vstup na území České republiky všem občanům třetích zemí,kteří pobývali déle než 12 hodin
v posledních 14 dnech na území Jihoafrické republiky,Namibie,Lesotha,Svazijska,Zimbabwe,Botswa-
ny,Zambie nebo Mosambiku; to neplatí,jde-li o držitele oprávnění k pobytu nad 90 dnů na území České
republiky vydaného Českou republikou;
<br> III.nařizuje
<br> 1.všem osobám,které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území Jihoafrické republiky <,>
Namibie,Lesotha,Svazijska,Zimbabwe,Botswany,Zambie nebo Mosambi...

Načteno

edesky.cz/d/5104790

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodíškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz