« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Záměr 04/2021 pronajmout pozemek 1432/35

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapka.pdf
Záměr.doc
OBEC RAKOVICE
Obecní úřad
<br> LJ
<br>
<br>
<br> Záměr 04/2021
Obec Rakovice zveřejňuje,ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Záměr pronajmout pozemek
<br> parcelní číslo: 1432/35 o výměře 89 m2
záměr pronajmout 89 m2
Katastrální území Rakovice,vedeného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Písek <.>
Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Rakovice na jeho zasedání dne 9.listopadu 2021,usnesením č.53/08/2021 <.>
…………………………
XXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
15.11.2021
<br> ……………………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
podpis
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br>
<br> ……………………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
podpis
1

Načteno

edesky.cz/d/5103656

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz