« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Návrh - Rozpočet na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh - Rozpočet na rok 2022
Obec Rakovice,IČO 00512061 KEO4 1.9.1 UR020
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele,rok 2022
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Třídění:Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
<br> PŘÍJMY
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> Bez paragrafu XX 599 900,00
<br> 1031 Pěstební činnost 650 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 150 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 152 000,00
<br> 3727 Prevence vzniku odpadů 60 000,00
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 500,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 2 000,00
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 4 000,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 10 100,00
<br> PŘÍJMY celkem: 19 630 500,00
<br> VÝDAJE
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> XXXX Pěstební činnost 9 100 000,00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 640 000,00
<br> 1036 Správa v lesním hospodářství 210 000,00
<br> 1037 Celospolečenské funkce lesů 10 000,00
<br> 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2 570,00
<br> 2212 Silnice 600 000,00
<br> 2310 Pitná voda 4 580 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a 5 150 000,00
<br> 2399 Ostatní záležitosti vodního 20 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 45 000,00
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních 60 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 10 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.240 000,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 590 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 600 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 840 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 230 000,00
<br> 3635 Územní plánování 50 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 191 000,00
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 250 000,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných 80 000,00
<br> 3741 Ochrana druhů a...

Načteno

edesky.cz/d/5103652

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz