« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - MUCL/131436/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCL/131436/2021
Městský úřad Česká Lípa
Odbor dopravy
<br> náměstí T.G.Masaryka č.p.1,470 36 Česká Lípa
<br>
Adresa úřadu:
náměstí T.G.Masaryka č.p.1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p 1/5
<br> Plně určený sp.znak písemnosti: 280.3.2 - Skartační znak/lhůta: S/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br>
<br> Městský úřad Česká Lípa,Obor dopravy,se sídlem nám.T.G.Masaryka 1/1,Česká Lípa,PSČ: 470 36 (dále jen
„Městský úřad Česká Lípa,Odbor dopravy“),jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
podnětu obchodní firmy Severočeské vodovody a kanalizace a.s <.>,IČ: 49099451,se sídlem Přítkovská 1689 <,>
Teplice,PSČ: 415 50,doručeného prostřednictvím pověřeného zástupce obchodní firmy Severočeská
servisní a.s <.>,IČ: 05175917,se sídlem Přítkovská 1689/14,Trnovany,Teplice,PSČ: 415 01,dne 10.12.2021
ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu města Česká Lípa,obce s rozšířenou působností <,>
pro vybrané nebo opakované činnosti spojené s odstraňováním případných havárií inženýrských sítí
k zajištění bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích v roce 2022 a na základě závazného
stanoviska Policie ČR,Krajského ředitelství policie Libereckého kraje,Dopravní inspektorát,se sídlem
Pod Holým vrchem 1734/14,Česká Lípa,PSČ: 470 80 (dále jen Policie „ČR KŘPLK DI XXXXX Lípa“) čj.: KRPL-
XXXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX-XX ze dne XX.11.2021 za použití ustanovení § 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ustanovení § 77 odst.1 písmeno ...

Načteno

edesky.cz/d/5101922

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velenice (Česká Lípa)
24. 11. 2022
23. 11. 2022
05. 11. 2022
05. 11. 2022
05. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz