« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - Stavební povolení oprava místních komunikací v obci Hvozdnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SP - Komunikace
e.l.s HRADEC KRÁLOVÉ
<br> MAGISTRAT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ,ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408,502 Do XXXXXX KRÁLOVÉ
<br> ODBOR STAVEBNÍ
<br> VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE zm.: sz MMHK/200401/2021 ST2/Bak NAŠE Č.j.: MMHK/225862/2021 ST2/Bak „ _ VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXX DLE ROZDELOVNÍKU TEL.: XXX XXX XXX E-MAlL: petra.bakova©mmhk.cz L J DATUM: 3.1.2022 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Výroková část:
<br> Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební,jako silniční správní úřad příslušný podle 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle 5 16 odst.1 a 5 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích,a š 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve stavebním řízení přezkoumal podle Š 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 15.11.2021 podala
<br> Obec Hvozdnice,IČO 45978662,Hvozdnice 51,503 27 Hvozdnice (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání vydává podle 5 115 stavebního zákona
<br> opatření a stavebního řádu stavební povolení
<br> na stavbu: „oprava místních komunikací v obci Hvozdnice“
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.13,30/2,151/1,152,153/3,153/4,154/5,155/1,155/4,156/2,157/6,169,176,203,212/1,213/7,253 v katastrálním území Hvozdnice u Hradce Králové <.>
<br> Druh a účel stavby:
<br> Stavba veřejné infrastruktury,dopravní infrastruktura — úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně — technického stavu místních komunikací <.>
<br> Popis stavby:
<br> - SO 101.1 oprava místní komunikace km 0,000 - 0,287 - SO 101.2 oprava místní komunikace km 0,000 — 0,168 — 80 102 oprava místní komunikace km 0,000 - 0,111
<br> - 80 103 oprava místní komunikace km 0,000 - 0,152
<br> - 80 104 oprava místní komunikace km 0,000 - 0,221
<br> - 80 105 oprava místní komunikace km 0,000 - 0,052
<br> ____...

Načteno

edesky.cz/d/5101572

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz