« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Nařízení Státní veterinární správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Státní veterinární správy
Úřední deska: Státní veterinární správa
<br> Vyvěsit: 24.11.2021 Sejmout: 25.11.2022
Rozhodnuti str.1 z 2
<br> Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7
<br> 120 00 Praha 2
<br> Č.j.SVS/2021/144958-G
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle
<br> ustanovení § 48 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých
<br> souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů,s ohledem na nařízení
<br> Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně
<br> a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném znění,podle
<br> nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje
<br> nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení
<br> určitých nákaz uvedených na seznamu,v platném znění,a v souladu s ustanovením § 54 odst.2 písm <.>
<br> a) a odst.3 veterinárního zákona nařizuje tato
<br> mimořádná ve te rinární opa tření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce pa togenní influenzy ptáků (aviá rní
<br> influezy,tzv.„ptačí chřipky“ ) na území České republiky
<br> Čl.1
<br> Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění
<br> šíření nebezpečné nákazy
<br> a) zakazuje chovat drůbež,s výjimkou běžců a holubů,pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet
<br> chovanou drůbež,s výjimkou běžců a holubů,uvnitř budovy v hospodářství,ve kterém je chována;
<br> není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v hospodářství,ve kterém je
<br> chována,nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory,do nichž má drůbež přístup,a v co
<br> nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky <,>
<br> b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v h...

Načteno

edesky.cz/d/5101371

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz