« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Rozpočet na rok 2022 obec Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet na rok 2022 obce Rokytá zde ke stažení (1.17 MB)
Obec Rokytá
<br> lčo: +soz9836
<br> SchváIený rozpočet na rok 2022
<br> Rozpočet je schválený schodkový,v paragrafovém znění <.>
Schodek bude krytý z přebytku finančních prostředků minulých let <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce: /P"r aZa <,>
Vyvěšeno na EúD: z/n /"r,UP <,>
<br> c,il
Odpovědná osoba: XXXXXXX XXXXX Rozpočet sestavila: XXXXX XXXXXXXXXX
<br> sta rosta hospodářkaó-B \
Mil-
<br> ffi-'
<br>
<br> Příjmy
OdPa SpPo Rozpočet Text rozpočtu
<br> Příjmy celkem 4 800 000,00
<br> LLLL 700 000,00 daň z přúmů FO placená plátci
IL12 40 000,00 daň z příjmů FO placená poplat
1].13 80 000,00 daň z přijmů FO vybír.srážkou
LL2I 900 000,00 daň z příi.právnických osob
tL22 2 000,00 daň z příj.práv.osob za obce
t2LL 1 8B0 000,00 daň z přidané hodnoty
1340 274 ooo,oa poplatek za prov.sys.lik.kom.o
t341 6 200,00 poplatek ze psů
1-361 ]- 200,00 správnípoplatky
1381 24 000,00 daň z hazardních her
1511 500 000,00 daň z nemovitostí
<br> 4 4o7 400,00 daňové příjmv celkem
Lo32 50 000,00 prodej dřeva
3399 5 000,00 zál.kultury -příjem z pronájmu
342t 12 000,00 využ.vol.času mládeže - dar
3429 5 000,00 zájm.činnost VČA pronájem
36].3 4 000,00 pronájem ostat.nebyt.prostor
3639 185 000,00 pozemky
3722 3 000,00 odpad - příiem pvtle
3725 70 000,00 EKO-KOM - odměna za tříd.odpad
6310 2 000,00 fin.operace-příjem z úroků
<br> 336 000,00 nedaňové příimy ce!kem
4LL2 56 600,00 neinv.přii.transf.ze SR
<br>
<br> Výdaje
<br> Výdaje celkem 6 300 000,00
<br> Příjmy celkem 4 800 000,00
Výdaje celkem 6 300 000,00
sALDo pŘílruŮ A VÝDA _1 50o ooo,oo
<br> 1031 40 000,00 pěstebníčinnost - DPP
Lo3z 15 000,00 produkční činnost - služby
2212 2 000 000,00 silnice
22L9 152 000,00 pozemní komunikace
2292 100 000,00 dopravní obslužnost
377I 50 000,00 mateřská škola-neinvestič,tra n
3326 30 000,00 ku ltu r.památky-oprava
3341- 5 000,00 rozhlas -opravv a udržování
3399 145 000,00 záležitosti kulturv
3429 23 000,00 VČA + sport
3631 100 000,00 veřejné osvětlení
3639 7 000,00 pozemky
372L 20 000,00 nebezpečný odpad
...

Načteno

edesky.cz/d/5100838

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz