« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Rozbor vody Ředice - protokol o zkoušce 1672

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Protokol vzorku 2021-1672 - vodovod Ředice .pdf
1 / 2Strana:
<br> Protokol o odběru vzorku pitné vody k protokolu o zkoušce č.2021/1672
<br> Bod odběru: kohoutek,na fasádě RD
<br> kontrola kvality pitné vody dle systému kontroly jakosti pitné vody
<br> Zákazník: Obec Nechvalice,Nechvalice 62,26401 Sedlčany
Datum odběru: 06.12.2021
Důvod odběru vzorku:
Místo odběru: Obec Nechvalice,osada Ředice,parc.č.68/1
<br> Objem vzorků v ml: 2100 ml ± 10%
Doba odběru vzorku v hod: 06.12.2021 09:00
<br> Typ odběru: prostý
<br> Měření při odběru v terénu:
<br> Název rozboru JednotkyZjištěná
hodnota
<br> Metoda
<br> Požadované stanovení:
<br> barva° CHSK-Mn° arsen°
<br> Způsob konzervace: chlazení dle ČSN EN ISO 5667-3
Použité vzorkovnice: PE 500 ml a 100 ml
<br> Teplota vzorku: 9,5při odběru: °C
Způsob uložení vzorku: chladící box
Doprava vzorku do laboratoře: osobní vůz
Poznámky k odběru: 0okolní teplota: °C
<br> oblačnopočasí:
<br> Laboratorní informační a manažerský systém ANALAB pro Windows
<br>
<br> 2 / 2Strana:
<br> Protokol o odběru vzorku pitné vody k protokolu o zkoušce č.2021/1672
<br> Doplňující údaje k odběru vzorku:
<br> Datum a čas předání:
06.12.2021 11:30
<br> Laboratoř přejímající vzorky:
EKO-VAK s.r.o <.>
<br> Převzal: Podpis:
Zuzana Chudá
<br> V Dobříši,20.12.2021
<br> Vzorky odebral a do laboratoře předal:
XXXXXXXX XXXXX
<br> Laboratorní informační a manažerský systém ANALAB pro Windows
Protokol vzorku 2021_1672 Ředice.pdf
1 / 2Strana: Protokol o zkoušce vzorku č.2021/1672 Datum příjmu: 06.12.2021 11:30 Datum ukončení: 20.12.2021 pitná voda Zákazník: Obec Nechvalice,Nechvalice 62,26401 Sedlčany Místo odběru: Obec Nechvalice,osada Ředice,parc.č.68/1,kohoutek,na fasádě RD Odebral: EKO-VAK s.r.o.XXXXXXXX XXXXX Matrice: Datum odběru: XX.XX.XXXX XX:XX Příjem provedl: Chudá Zuzana Typ vzorku: prostý NejistotaNázev rozboru JednotkyZjištěná hodnota Limit (L) Metoda Abarva mg/l Pt 8 20± 10,0 %SOP 23 (ČSN EN ISO 7887) (MH) ACHSK-Mn mg/l 1,44 3± 10,0 %SOP 18 (ČSN EN ISO 8467) (MH) Aarsen mg/l 0,0069 0,01± 30,0 %EPS (NMH) L – Použité zkratky a hygienické limity odpovídají zkratkám a hygienickým limitům uvedeným ve vyhlášce MZd.č.252/2004 Sb <.>,v platném znění (Příloha č.1).Legenda zkratek: MH-Mezní hodnota,NMH-Nejvyšší mezní hodnota A - akreditovaná metoda,N - neakreditovaná metoda EPS - Externí poskytovatel služeb Vysvětlivky: Symbol '

Načteno

edesky.cz/d/5098022

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz