« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Usnesení z 10. zasedání ZO dne 10.12.2021 v Ředicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 10. zasedání ZO dne 10.12.2021 v Ředicích
Usnesení z 10.zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice
<br> konaného dne 10.12.2021 v sále KD Ředice
__________________________________________________________________________________________
<br> Přítomni: Ing.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX a XXX XXXXX <.>
<br> Omluveni: -
<br> ____________________________________________________________________________________________________
<br> 1.Zahájení <.>
<br> 2.Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 <.>
<br> 3.Aktualizace Směrnice č.17,upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
<br> pro Obec Nechvalice <.>
<br> 4.Výsledky výběrového řízení na,<,> Oprava místní komunikace v osadě Křemenice” <.>
<br> 5.Žádost do,<,> Programu 2021 – 2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2 000
<br> obyvatel“ ze Středočeského Fondu obnovy venkova ve znění dodatku č.1 – Rekonstrukce
<br> ústředního topení v KD Nechvalice <.>
<br> 6.Koupě pozemku p.č.1945 o výměře 75 m
2
a pozemku p.č.1946 o výměře 68 m
<br> 2
<br>
v k.ú.Ředice pod místní komunikací v Ředicích <.>
<br> 7.Prodej obecního pozemku p.č.822 o výměře 155 m
2
v k.ú.Ředice,osada Huštilář <.>
<br> 8.Směna obecního pozemku p.č.1407 o výměře 120 m
2
za pozemek pod místní komunikací
<br> p.č.1215 o výměře 101 m
2
v k.ú.Ředice – osada Huštilář <.>
<br> 9.Žádost o vydržení či odkup vlastnictví dlouhodobě užívaných obecních pozemků
<br> p.č.1191,1932 a 1933 v k.ú.Ředice (Huštilář) <.>
<br> 10.Změna územního plánu č.1 – Žádost o zařazení části pozemku p.č.798/3 v k.ú.Ředice
<br> do plochy pro občanskou vybavenost (legalizace stavby garáže v Huštiláři) <.>
<br> 11.Žádost o pronájem Hostince č.p.48 a KD Nechvalice č.p.65 <.>
<br> 12.Souhlas se zřízením věcného břemene služebnosti pro uložení vodovodního potrubí
<br> v pozemcích p.č.st.21/4,p.č.35 a p.č.484/8 v k.ú.Nechvalice <.>
<br> 13.Darovací smlouva pro,<,> Svaz diabetiků ČR – pobočný spolek Sedlčany“ na činnost
<br> základní orga...

Načteno

edesky.cz/d/5098017

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz