« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Střednědobý výhled rozpočtu obce Nechvalice na roky 2023 - 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 el podepsaný.pdf
Střednědobý výhled rozpočtu obce Nechvalice na rok 2023 - 2025
Příjmy - položky Rozpočet 2023 Rozpočet 2024 Rozpočet 2025
<br> 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 2 650 000 2 650 000 2 650 000
1112 Daň z příjmů FO zOSVČ 100 000 100 000 100 000
1113 Daň z příjmů FO - srážková daň 212 000 212 000 212 000
1121 Daň z příjmů PO 2 120 000 2 120 000 2 120 000
1122 Daň z příjmů PO - obec 40 000 40 000 40 000
1211 DPH 5 721 000 5 721 000 5 741 000
1340 Poplatek za komunální odpad 425 000 425 000 425 000
1341 Poplatek ze psů 14 000 14 000 14 000
1342 Poplatek z pobytu 15 000 15 000 15 000
1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 18 000 18 000 18 000
1344 Poplatek ze vstupného 5 000 5 000 5 000
1361 Správní poplatky 20 000 20 000 20 000
1381 Daň z hazardních her 80 000 80 000 80 000
1511 Daň z nemovitosti 700 000 720 000 720 000
4112 Neinvest.transfery ze SR 153 800 153 800 153 800
<br> bez paragrafu mezisoučet 12 273 800 12 293 800 12 313 800
Příjmy - paragrafy
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností - XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXXX Pitná voda 565 000 565 000 565 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 413 000 413 000 413 000
2411 Záležitosti pošt 250 000 250 000 250 000
3141 Školní stravování 12 000 12 000 12 000
3392 Zájmová činnost v kultuře 35 000 35 000 35 000
3612 Bytové hospodářství 355 000 355 000 355 000
3613 Nebytové hospodářství 61 000 61 000 61 000
3632 Pohřebnictví 30 000 30 000 30 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj 95 000 95 000 95 000
3722 Sběr a svoz TKO - podnikatelé 40 000 40 000 40 000
3723 Využívání a zneškodňování odpadu - Eko-Kom 210 000 210 000 210 000
6171 Činnost místní správy 3 000 3 000 3 000
<br>
<br> 6310 Úroky z účtu 10 000 10 000 10 000
<br> Financování
pol 8115 peníze na ZBU - přebytky z XXX XXX
<br>
<br> Celkem v příjmové části XX XXX 800 14 572 800 14 592 800
<br>
<br>
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obce Nechvalice na rok 2023 - 2025
Výdaje - paragrafy Rozpočet 2023 Rozpočet 2024 Rozpočet 2025
<br> 1032 Podpora...

Načteno

edesky.cz/d/5098016


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz