« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - OZV č. 6/2021, noční klid

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 6/2021, noční klid
Obec Nechvalice
Zastupitelstvo obce Nechvalice
<br> Obecně závazná vyhláška obce Nechvalice č.6/2021 <,>
kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2016
<br> Zastupitelstvo obce Nechvalice se na svém zasedání dne 10.12.2021,usnesením
č.18/10/2021,usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm.d) a ustanovení § 84 <,>
odst.2,písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,a na základě ustanovení § 47 odst.6 zákona č.200/1990 Sb <.>,o přestupcích <,>
ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1
Do čl.3 se přidává odst.3 v XXX to znění:
<br> V části Nechvalice se doba nočního klidu vymezuje:
- v noci ze soboty 19.3.2022 na neděli 20.3.2022 v čase od 03.00 hodin do 06.00 hodin
Název: Maškarní oldies párty pro dospělé – DJ XXXXX XXXXX
Místo konání: KD Nechvalice
<br> V části Nechvalice se doba nočního klidu vymezuje:
- v noci ze soboty 26.3.2022 na neděli 27.3.2022 v čase od 03.00 hodin do 06.00 hodin
Název: Koncert Lucie revival
Místo konání: KD Nechvalice
<br> V části Nechvalice se doba nočního klidu vymezuje:
- v noci ze soboty 23.4.2022 na neděli 24.4.2022 v čase od 03.00 hodin do 06.00 hodin
Název: Koncert Fast food orchestra
Místo konání: KD Nechvalice
<br> V části Nechvalice se doba nočního klidu vymezuje:
- v noci z pátku 1.7.2022 na sobotu 2.7.2022 v čase od 03.00 hodin do 06.00 hodin
Název: Letní kino
Místo konání: hřiště <.>
<br> V části Nechvalice se doba nočního klidu vymezuje:
- v noci ze soboty 2.7.2022 na sobotu 3.7.2022 na hřišti v čase od 03.00 hodin do 06.00 hodin
Název: Pivní festival
Místo konání: hřiště <.>
<br> V části Nechvalice se doba nočního klidu vymezuje:
- v noci ze soboty 9.7.2022 na neděli 10.7.2022 v čase od 03.00 hodin do 06.00 hodin
Název: Narozeniny hospody DJ XXXXX XXXXX
Místo konání: KD Nechvalice
<br> Čl.X
Účinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem obce <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....

Načteno

edesky.cz/d/5098013

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz