« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Rozpočet MČ Brno-jih na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet MČ Brno-jih na rok 2022
Statutární město Brno Městská část Brno-jih
<br> Finanční odbor
<br> Schválený rozpočet MČ Brno-jih na rok 2022
<br> 4.7
<br> Zastupitelstvu MČ Brno-jih 16.zasedání Z8/016 dne 09.12.2021
<br> Rozpočet MČ Brno-jih na r.2022
<br> Obsah:
<br> Rozpočet MČ s komentářem členěný na oddíly- paragrafy
<br> Rozpočet bytového odboru- správy bytového fondu
<br> Příloha 0.l a): Seznam investičních akcí v MČ Brno-jih
<br> Příloha 0.1 b): Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-jih
<br> Příloha 0.2: Tabulková část- pl 1jmy a výdaje členěné oddíl- paragraf včetně fondů Příloha č.3: Tabulková část-příj my a výdaje členěné na oddíl- paragraf a položku
<br> Proiednáno: Materiál byl zaslán finančnímu výboru.Finanční Výbor neměl připomínky k projednávanému bodu <.>
<br> RMČ návrh rozpočtu MČ Brno-jih projednala na svém 86.zasedání R8/086 dne 23.11.2021,s tímto souhlasí a postupuje materiál zastupitelstvu MČ Brno-j 1h
<br> Usnesení:
<br> Zastupitelstvo MČ Brno-jihs schvaluje v souladu s š 84,odst.2,písm.b) zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení) v platném znění předložený rozpočet MČ Brno- jih na rok 2022 v závazných ukazatelích členěných na oddíl- paragraf viz příloha c.2 <.>
<br> V Bm dne 2;.11.202 v Zng/a ovali: gr.V dimír Vařeka ) Předkládá: RMČ Brno-j ih ng.J ndra Bártová Ing.Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> X.X
<br> RMČ RX/OXX Brno-jih,dne 23.11.2021
<br> Radě městské části Brno—jih 86.zasedání dne 23.11.2021
<br> Návrh rozpočtu MČ Brno-iih na rok 2022
<br> Komentář:
<br> Podle zákona č 128/2000 Sb <.>,584 odst <.>,2 písm.b),schvaluje zastupitelstvo územně samosprávného celku rozpočet obce,a to na rozpočtové období,kterým je kalendářní r.ok Návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 108 254,5 tis.Kč l<1ytý přebytkem hospodaření z minulých let <.>
<br> Na základě doporučení RMČ Bino—jih bude rozpočet na rok 2022 schválen vzávazných ukazatelích oddíl- paragraf z důvodu zjednodušení návrhu a celkové přehlednosti
<br> Obsah:
<br> Rozpočet MČ s komentářem členěný na oddíly- paragra...

Načteno

edesky.cz/d/5096622


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz