« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městská část Brno-jih Doručeno: 12.01.2022
<br> MCBJIH/00454/2022.' V |'.: Magistrat mesta Brna 33h: mehyz SP.N.: 5400/OD/MMB/O180460/2021/10 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX Č.J.: MMB/0023170/2022/PER TEL.! 542 174 757
<br> E-MAIL: pernicova.jítka©brno.cz
<br> VEŘEJNÁVYHLÁŠKA Návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci —veřejně přístupné
<br> účelové komunikaci u OC FUTURUM - Vídeňská ul.100 v Brně — MČ lnu '
<br> áa městské části města Brna „ _ Brno gih
<br> Vyvěšeno dne: 1 2 -m- 2012,o Mariánské nám.1,61700 Brno
<br> Úřad měsls čáu'lměšta Brna % 1 2 “Dl" 2822 Sejmuto dne: iliaríárwlď“ “jí'ťjqšhhf'š'í'i 00 W= *.i
<br> ——.<.> <.>,<.> <.>,40459 172 Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: pmoha;
<br> 12 -01- 2022
<br> Pozemní komunikace — veřejně přístupná účelová komunikace na parcele č.489/15 k.ú.Dolní Heršpice — parkoviště u OC FUTURUM Vídeňská č.or.100 — změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — zřízení dobíiecí stanice pro elektromobily
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB") jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),obdržel podnět společnosti ČTYŘSTĚN s.r.o <.>,Schodová 1775/12 602 00 Brno,IČ 05874033,spočívající v požadavku na provedení místní úpravy provozu v návaznosti na realizaci dobíjecí stanice pro elektromobily provedené stavební úpravou na veřejně přístupné komunikaci ve vlastnictví společnosti Euro Mall Brno Real Estate,s.r.o.„ IČ 26161 478,se sídlem Vídeňská 132/100,619 00 Brno,na parcele č.489/15 k.ú.Dolní Heršpice — parkovišti u OC FUTURUM v ulici Vídeňská v Brně,jehož součástí byl návrh místní úpravy provozu formou výkresu č.01 s názvem stavby: „NABÍJECI STANICE PRO EL...

Načteno

edesky.cz/d/5096621

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz