« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Úřad městské části města Brna Bmo — “ih Mariánské nám.1,617 00 Brno Magistrát města Brna 9 ( Odbor dopravy % 1 0 “Út“ 2022 „.00 3 6 0 P L Příloha: Č.J-= MMB/0012919/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SF'- ZN-: 5400/OD/MMB/0618650/2021/5 TEL-lE-MAIL: 542 174 617/nemecek.micha|©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — místní komunikace III.třídy,ulice Kšírova,Brno-jih
<br> Vyvěšeno dne: 1 1 “Út“ ŽUŽŽ
<br> Městská část Brno-jih
<br> _ Úřad č- - ; Doručeno: 10.01.2022 Sejmuto dne:.<.>,JSJ“ E_sšthměstaBma Ii\SACBJiHmmm/202; Viariai tim:.<.> r:: 31700 Rl'nc art/hl “"““/*z
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dn :
<br> „ -m— 2022 Il/IIIIII |Illlllllllllllllllllllll
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),obdržel dne 24.11.2022 na základě ustanovení 5 45 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s ustanovením & 37 správního řádu,žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — místní komunikaci III.třídy,ulice Kšírova,Brno,vč.výkresu:
<br> výkres č.: 05; název akce: „SJEZD z ULICE KŠÍROVA DO SPORTOVNÍHO AREÁLU"; název výkresu: „DOPRAVNÍZNAČENÍ“; datum: „06/20“; formát: 2xA4; měřítko: „1:25o“,zpracovaného společností: Ing.XXXX XXXXXXX,Heyrovského XXX/X,XXX XX Brno-Bystrc,IČ: XXXXXXXX <.>
<br> Dne 10.12.2021 MMB předal dotčenému orgánu — Policii České Republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno — město,pracoviště dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32,Brno (dále jen „Policie ČR"),k projednání výše uvedenou výkresovou dokumentaci na základě ustano...

Načteno

edesky.cz/d/5096619

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz