« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 5.ledna 2022 Č.j.: MZDR 461/2022—1/MlN/KAN
<br> ll||l||l|l|||||ll||||ll|Illlllll||l|lllllllllllllllllllllIllllllllllll
<br> MZDRXO1IWP6E
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle ?; 80 odst.1 písm.9) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,á 5 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVlD—1 9 a o změně některých souvisejících zákonů,nařizuje podle 5 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle 5 2 odst.2 písm.m) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid—19 způsobeného novým koronavirem SARS—CoV-2 toto mimořádně opatření:
<br> 1.Všem zaměstnavatelům se nařizuje podle 5 2 odst.2 písm.m) zákona č.94/2021 Sb.zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS—CoV—2,nestanoví-li bod 2 jinak,které bude provedeno na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou),a to sfrekvencí dvakrát za týden tak,že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování.Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele,jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště <.>
<br> 2.Všem zaměstnancům se nařizuje podle 5 2 odst.2 písm.m) zákona č.94/2021 Sb.na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS—CoV—2 ve stanovené frekvenci,není-li v čl.V stanoveno jinak nebo nejde—li o zaměstnance,který se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkává se třetími osobami,za které se nepovažují osoby žijící s ním ve stejné domácnosti,nebo který nevykonává práci na pracovišti <.>
<br> 3.V případě,že zaměstnanec odmítne podstoupit test podle bodu 2,nařizu...

Načteno

edesky.cz/d/5096617

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz