« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
Úřad městské části města Brna Brno gih Mariánské nám.1,617 00 Brno 0 B -01— 2022 00 „Na M <,>
<br> ___—_.—-—.<.>
<br> č.j.MMB/OOO7682/2022/Vich
<br> ;: DOŠLO
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Přlloha: _
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vvpůiěit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemku p.č.3934 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 151 m2,k.ú.Královo Pole (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,A/Ialínovske'ho nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-maíl: rehorova.sonamzbrno.cz)
<br> Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX vedoucí MO MMB
<br> Vyvěšeno dne: []X —[]X- X.322
<br> Sejmuto dne: Uřad měswgglčáůůl měst:.<.> Brna V : (>>-J h
<br> Mariánské (Wo gua oo om

Načteno

edesky.cz/d/5096614

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz