« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Výzva k odstranění odstaveného vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k odstranění odstaveného vozidla
a \!
<br> MARIÁNSKÉ NÁM.13,617 00 BRNO
<br> \Z/ĚŠI'DBŠPIS ČJ': Vlastník odstaveného vozidla: NAŠE či.: MCBJIH/05061/2021/Ma 59018910“ MONAa V'O-Sw SPIS.ZN.: IC: 42660009 <,>
<br> ' Sídliště Osvobození 643/27,VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX Vyškov; TEL: XXX XXX XXX s identifikačními znaky: FAX: 545 427 538 Renault MOB: 778 439 485 _,E-MAIL: dagmar.martinkova©brno—jih.cz RZ- 2B3 1611 <,>
<br> barva: šedá-metal <.>
<br> DATUM: 4.1.2021
<br> Výzva k odstranění odstaveného vozidla
<br> Úřad městské část Brno—jih,jako pověřený obecní úřad,podle 5 105 zákona č.542/2020 Sb <.>,o výrobcích s ukončenou životností,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákona o výrobcích s ukončenou životností“) <,>
<br> vyzývá vlastníka vozidla odstaveného na pozemku parc.č.593/1 v k.ú.Komárov (pozemek ve vlastnictví SMB),k jeho odstranění nejpozději do jednoho měsíce od doručení této výzvy <.>
<br> Jedná se o odstavené vozidlo s identifikačními znakv: Renault RZ: 2B3 1611 Barva: šedá—metal
<br> Výše uvedené vozidlo odložené na pozemku parc.č.593/1 Komárov splňuje podmínky 5102 odst.2 písmena c) zákona o výrobcích s ukončenou životností,tj.vozidlo je zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení technické způsobilosti by si vyžádalo výměnu,doplnění a opravu podstatných částí mechanismu a konstrukce vozidla a nachází se mimo pozemní komunikaci na veřejně přístupném místě,kde narušuje vzhled obce <.>
<br> Neodstraní—li vlastník vozidlo z uvedeného pozemku po marném uplynutí lhůty jednoho měsíce ode dne zveřejnění této výzvy,zajistí obecní úřad předání vozidla osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností <.>
<br> Úřad městské část Brno-jih,v jehož správním obvodu se odstavené vozidlo (s identifikačními znaky: Renault,RZ: 2B3 1611,šedá-metal) nachází,bezodkladně vyzval vlastníka k jeho odstranění a současně tuto výzvu zveřejnil na úřední desce.<.>
<br> Dále může příslušný správní orgán udělit pokutu až do výše 100 000; Kč fyzické osobě,která se ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz