« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměslí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 29.prosince 2021 Č.j.: lVlZDR 14601/2021—34/MlN/KAN
<br> lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> MZDRXO1|U3M6
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle 5 80 odst.1 písm.g) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,á 5 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid—19 a o změně některých souvisejících zákonů,nařizuje postupem podle & 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle 5 2 odst.2 písm.b) až e) a i) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV—2 toto mimořádné
<br> opatření: |.S účinností ode dne 3.ledna 2022 od 00:00 hod.se:
<br> 1.podle $ 2 odst.2 písm.b),c) a i) zákona č.94/2021 Sb.á š 69 odst.1 písm.i) zákona č.258/2000 Sb <.>,jde—li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb aprovozovnách těchto služeb,svýjimkou činností uvedených vbodu 12 a vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,a provoz knihoven,nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla:
<br> a) vprovozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků,než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka,který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka <,>
<br> b) zajistí řízení front čekajících zákazníků,a to jak uvnitř,tak před provozovnou,zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů),přičemž zákazník,který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postiže...

Načteno

edesky.cz/d/5096609


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz