« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
č.j.MMB/0668131/2021/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat.směnit.darovat.pronaimout,propachtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.Směna — dvou částí pozemku p.č.190/1 ostatní plocha,ostatní komunikace o celkové výměře 2 m2 (1 m2 + 1 m2) - pozemku p.č.190/2 ostatní plocha,manipulační plocha o výměře 5 m2 oba v k.ú.Bosonohy,ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p.č.190/4 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 6 m2 v k.ú.Bosonohy,ve vlastnictví One bydlení,s.r.o <.>,IČO: 28345053,se sídlem Osvobození 387/11,664 49 Ostopovice
<br> V YKAZ DOSAVADNIHO A NOVEHO STAV U ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Nový stav M v_ m \ Dluh rmmku Tmuvby z Porovnání se stavem evidence právních vztahů._ nm.<.> 33:3.: Vmax pmiy Wm 01:32: >“ V 7 “si Díl předali mmm Či výměn um vvv- sum h,Mch vf; m“ &,mm mam Způsob wuzul vým,__hwzn main; „L “231.2,Cagliari "' wiki "* vaimul "idem '" “' ostat.gl.osm.ni.190/1 :! 90 ostat.19011 8 88 osm.0 komunikace komunikace M 190I8 1 osm.0 ' * " "" komunikacc osm.pl.ostat.pl.1911/2 5 manipulační 190/2 6 manipulační 0 pl.**" " ' »“ pl.(B 95) 1911/1 10001 8 90 celá 190/2 10001 5 celá 8 95 ostat.pl.osm.21.190/4 13 osm.19014 7 osm.0 190/4 463 7 komunikace komunikace ostat.El.190W 6 osm.0 19014 463 6 komunikace 9 08 9 08.' plln uvěřil '“ " * ' uuu-i:." ' r ovřril úředněoprivněný umčmčřický inženýr: GEOMETRICKY PLÁN pro Jméno,příjmení: | Jméno,přijmcnl: 1 | změnu hranice pozemku,rozdělení Čislo položky seznamu úředně oprávněných Člxlc položky “znamu úředně opdvněuy'ch pozemku zeměničlickýdi inženýrů: 1696/1997 zcmlmčřidcýcll inženýrů: 1696/1997 Dne: 28.6.2021 Číslo: 262/2021 Dne: 30.6.1021 Čislo: 264/2021.<.>.<.>.<.>.Te...

Načteno

edesky.cz/d/5096606

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz