« Najít podobné dokumenty

Město Chrast - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových [PDF, 2,4 MB]133/2021 - Aukční vyhláška - p.p.č. 254/51 v k.ú. Kněžice u Ronova Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chrast.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových [PDF, 2,4 MB]133/2021 - Aukční vyhláška - p.p.č. 254/51 v k.ú. Kněžice u Ronova Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
10994/HPU/2021-HPUM Čj.: UZSVM/HPU/10440/2021-HPUM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není—Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> !.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2,lČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetkucz.Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 26.1.2022 ve 12:00 hodin.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 27.1.2022 ve 12:00 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika — Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Pardubice.Kontaktní osobou je XXXXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: martina.peterkova©uzsvm.cz
<br> Il.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast velektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce") ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 2.000,00 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-7126511/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 25.1.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná.Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chrast      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz