« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanoveni-mistni-upravy-provozu-vidov-nedabylska-mk-01-b-zvyseni-bezpecnosti-provozu-dio492791764.pdf
_ PROJEKT DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - VIDOV
<br> DRAllB-PCH.mnam Mimic kádě přijíždějící vozidlo radarovou jednotkou.Optické prvky mnu-ay : vysoce svltívýcb LED diod.“nomádů muni/W win: dle okolnich “útulných podfnlnckVýlhmúkyvaýlhčMcu přídavného team 90 mm <.>
<br> 29
<br>.„„v—"'- *
<br> 990mm
<br> \
<br> A LJ íC) V
<br> % _ 3,ó
<br> |
<br> ___
<br> -_—.<.> 41— “„
<br> ; - obousměrný provoz—,průměmá šíře kemunikaeé v dmčeném úseku 3,0 m- - 3,5 m
<br> PROJEKT DOPLNŠNÍ oowmvmno ZNAČENÍ - woov ' PMI."BMR HPLŽ'ŽŽŠL'JO' mom-.otoman mg cow-memu acuta—minuta “ W W m WW
stanoveni-mistni-upravy-provozu-vidov-nedabylska-mk-01-b-zvyseni-bezpecnosti-provozu988940965.pdf
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/320/2022 So vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/320/2022-2 Ing.Součková 386804431 souckovaa@c-budejovice.cz 11.1.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný orgán státní
správy pro stanovení místní úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy a místních komunikacích podle
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),a v souladu s ustanovením
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),dále
v souladu s ustanovením § 77 odst.1,odst.2,odst.5 zákona o silničním provozu tímto opatřením obecné
povahy
<br> S t a n o v u j e n a v r h o v a t e l i
<br>
Obec Vidov,IČO 00581917,Vidov 51,370 07 České Budějovice 7
<br>
místní (trvalou) úpravu provozu na pozemní komunikaci: Vidov - Nedabylská,MK 01 b,pro zvýšení
bezpečnosti provozu protijedoucích vozidel (viz příloha):
<br> Předmětem opatření obecné povahy ve věci místní úpravy provozu na shora uvedených pozemních
komunikacích je realizace dopravního značení dle předložené dokumentace vypracované Oldřichem
Jaklem – ČKAIT 0011275 <.>
<br> Návrh místní úpravy provozu byl projednán s Policií České republiky,Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje,Územní odbor České Budějovice,Dopravní inspektorát,který k návrhu místní úpravy
vydal písemné vyjádření pod č.j.KRPC-154895-1/ČJ-2022-020106 ze dne 7.1.2022.Dále bylo
žadatelem předloženo vyjá...

Načteno

edesky.cz/d/5095372

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz