« Najít podobné dokumenty

Město Hlinsko - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hlinsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

img-111145340-0001.pdf
“5-3“ “5730 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
<br> ||\|l|l||\|\| |||||||\||||\||l|l|l|
<br> L67'003275 11100 014 730 „UHLPG
<br> w PARDUBICE 2
<br> | '.1' _,t'-' 530 02
<br> UP BEND—— “ * _ za? Krajsky'urad _ mEsto _*-Ž52„2_<_4.a SOM; Pardublckeho kraje „LL,B_i _____________ m odbor majetkový,stavebního řádu a investic oddělení stavebního řádu c__\._Q'_ÚC MWWÍJÁK \ÍÉBL_„.__- (útlá/130
<br> Č.j.: KrÚ 96041/2021/146l2019/0MSŘI/Ma Sp.zn.: SpKrU 92641/2019
<br> Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor majetkový,stavebního řádu a investic,oddělení stavebního řádu,jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ust.% 89 odst.1 a ust.& 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),ve spojení s ust.& 178 správního řádu a ust.567 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),v platném znění,rozhodl podle ust.& 90 odst.5 správního řádu,v řízení o společném odvolání Karla Zavřela a Pavlíny Zavřelové,oba bytem Hlinsko,Rváčovská 625,Hany Čechalové,bytem Hlinsko,Rváčovská 615,XXXXX XXXXXX,bytem Hlinsko,Rváčovská XXX,Věry Němcové,bytem Hlinsko,Československé armády 245,Elišky Cachové,bytem Hlinsko,Kouty 32,Dany Šalamounové,bytem Hlinsko,Budovatelů 1192,Daniely Olejarové,bytem Hlinsko,Faussigova 1511,Anny Markové,bytem Hlinsko,Rváčovská 764,Bohumila Polanského a XXXX Polanské,oba bytem Hlinsko,Kouty XX,všech zastoupených JUDr.Milošem Tuháčkem,advokátem Advokátní kanceláře Korbel,Tuháček & partneři,s.r.o <.>,se sídlem Tábor,Převrátilská 330,ze dne 20.11.2019,doručeném Městskému úřadu Hlinsko téhož dne,do rozhodnutí Městského úřadu Hlinsko,stavebního úřadu,ze dne 21.10.2019,č.j.Hi 72963l2019/SÚ,spis.zn.8- SÚ/16279f2019/4,ta kto :
<br> Společné odvolání Karla Zavřela a Pavlíny Zavřelové,oba bytem Hlinsko,Rváčovská 625,Hany Čechaiové,bytem Hlinsko,Rváčovská 615,XXXXX XXXXXX,bytem Hlinsko,Rváčovská XXX,Věry Němcové,bytem Hlinsko,Československé armády 245,Elišky Cachov...

Načteno

edesky.cz/d/5093607

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hlinsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz