« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - Veřejná vyhláška - pasport dopravního značení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDF
Č.j.: 532329/2021-MURI/OSAD 5.1.2022
Č.ev.: 4036/2022
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> XK značky s.r.o <.>
Jiráskova 1519
251 01 Říčany
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích
a výzva k uplatnění připomínek a námitek
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“)
ve smyslu § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,po předchozím písemném vyjádření Policie
ČR KŘPSK DI XXXXX ze dne XX.X.XXXX,č.j.KRPS-55302-1/ČJ-2021-010406,a vyjádření KSÚS ze dne
21.4.2021,zn.2800/21/KSUS/KHT/NOV na základě § 171 a násl.§ 173 zákona č.500/2004 Sb.správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),předkládá návrh opatření obecné povahy
pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Místo: obec Oplany
<br> Dopravní značení: Pasport dopravního značení v obci Oplany na všech pozemních komunikacích <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření,které
vypracovala společnost 3K značky s.r.o <.>,Jiráskova 1519,251 01 Říčany,IČ: 25056271,datum 1/2021 <,>
schváleného Policií ČR KŘPSK DI XXXXX - dle přílohy <.>
<br> Důvod: Uvedení dopravního značení do souladu se zákonem č.361/2000 Sb.o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a v souladu s technickými podmínkami TP 65
„Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP100 „Zásady pro orientační značení na
pozemních komunikacích“ <.>
<br> Podmínky:
- Dopravní značení bude provedeno podle přiložené situace odbornou firmou <.>
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno v souladu s vyhláškou č.294/2015 ...

Načteno

edesky.cz/d/5093439

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz