« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Schválený schodkový rozpočet na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený schodkový rozpočet na rok 2022 (373.33 kB)
Schválený schodkový rozpočet na rok 2022 -pří'my (v Kč)
<br> Para Text Rozpočet 2022 0000 4 801 100,00 1012 Podnikání a restr.v zeměděl.a potrav.26 000,00 3319 Ost.záležitosti kultury 2 000,00 3612 Bytové hospodářství 12 000,00 3613 Nebytové h03podářství 6 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.2 500,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálodpadů 80 000,00 6171 Činnost místní správy 7 000,00 6310 Příjmy a výdaje :: úvěr.finanč.operací 500,00
<br> Celkem 4 937 000,00
<br> 8115 Financování
<br> 820 000,00
<br> Schválený schodkový rozpočet na rok 2022 -výdaje (v Kč)
<br> Para Text Rozpočet 2022 2212 Silnice 820 000,00 2292 Dopravní obslužnost veř.službami 54 000,00 2310 PHnávoda 35000000 2321 Odvád.& čišt.odp.vod a nakládání s kaly 59 900,00 3111 Mateřské školy 707 000,00 3314 Činnosti knihovnické 15 000,00 3319 Ost.záležitosti kultury 215 000,00 3341 Rozhlas a televize 6 000,00 3399 Zálež.kultury,církvi a sdělprostředků 20 000,00 3419 Ost.Sportovni činnost 36 000,00 3612 Bytové hospodářství 5 000,00 3631 Veřejné osvětlení 160 000,00 3632 Pohřebnictví 45 000,00 3635 Územní plánování 250 000,00 3639 Komunálníslužby a územní rozvoj 1 100,00 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 30 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 300 000,00 3723 Sběr & odvoz ostatních odpadů 160 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 582 000,00 5279 Záležitosti krizového řizeníjn 20 000,00 5512 Požární ochrana - dobr.část 56 000,00 6112 Zastupitelstva obci 448 000,00 6171 Činnost místní správy 994 000,00 6310 Příjmy & výdaje : úvěr.finanč.operací 3 000,00 6320 Pojištěnífunkčné nespecifikované 30 000,00 6399 Ost.finančnío operace 35 000,00
<br> Celkem s 402 000,00 8124 Splátka úvěru 355 000,00
<br> Schváleno: 30.12.2021 usneseníč.59/2021 M MUM
<br> Vyvěšeno: 10.1.2022 270 21 Pavlíkov
<br> Sejmuto: Rakomík
<br> m 00244201,Tel.: 724 185 ms )
<br> Věra Miksová /Á
<br> starostka

Načteno

edesky.cz/d/5093305

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz