« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Výroční zpráva o poskytování informací dle z. 106/1999 Sb. za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva 106 _ 2021.pdf
Obec Lhota
<br> Boleslavská 47,277 14 Lhota,okr.Praha - východ
<br> Tel/fax: 326 970 008,ID DS: n9pyryn
<br> e-mail: obec.lhota©iex.cz,www.lhotanadlabem.cz
<br> |č:00237oo1
<br> Bankovní spojení: 0460033399/0800 Česká spořitelna,Brandýs n/L <.>
<br> Výroční zprávavza rok 2021 o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> ve smyslu 5 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o informacích"),uveřejňuje obec Lhota výroční zprávu za rok 2020 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích:
<br> a) počet podaných žádostí o informaci 2 b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
<br> cl) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů,které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona,a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
<br> 0 e) výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0 f) počet stížností podaných podle & 16a,důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0 g) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0
<br> Obec a její orgány bezprostředně vyřizovaly další žádosti o informace a jejich poskytnutím prostřednictvím telefonu,faxu,elektronické pošty a osobních jednáních,které nejsou evidovány podle zákona o informacích <.>
<br> Ve Lhotě 11.1.2022
<br> WoW/Ú
<br> Ing.Radka Kratochvílova
<br> Starostka obce Lhota

Načteno

edesky.cz/d/5093233

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz