« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Oznámení o výši Regionální ceny od 1. 1. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výši Regionální ceny od 1. 1. 2022
$VAK Beroun
<br> Vaše značka l ze dne
Naše značkal
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Datum:
<br> 0221_647
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XII XXX tIX
mi|XXXXug,yenh_o,dov_a@_yXk_berg_g,<,>,<,>,<,>,<,>,<,>,<,>,<,>,1,9z
<br> 6,L2o22
<br> obec Tlustice
Tlustice 2O3
268 01 Hořovice
<br> znel:
Oznámení o výši RegionáIní ceny platné od 1,ledna
<br> Vážená paní starostko <,>
<br> dovolujeme si Vám oznámit,že představenstvo spoleČnosti Vodovody a kana]izace
Beroun,a.s.po projednání s hlavními akcionáři schválilo úpravu regionální ceny vody
pitné od I.I.2O22 <.>
<br> Regioná!ní cena
(jednosložková
<br> forma)
<br> Rok 2O21
<br> bez DPH vč.1oolo DPH bez DPH vč.10o/o DPH
<br> Kčlm3 Kčlm3 Kč/m3 Kč/m3
<br> Regioná!ní cena
za dodávku 1m3 pitné
vody
<br> 5o,3o 55,33 53,1o 58,4L
<br> s ohledem na rozhodnutí
pitné vody účtována v tzv
2 složky ceny takto:
<br> představenstva společnosti z roku 2019 3e Regionální cena
dvousložkové formě,Cena 53,10 Kčlm3 bez DPH se dělí na
<br> TLUSTlcE
oBEcNl
<br> DOSLO:
<br> čt.<,>
22
<br> RegionáIní cena (dvousložková forma)
2022 2022
<br> bez DPH vč.10olo DPH
<br> Pohyblivá složka v Kč/m3 ^=.aa\ E.) aú!J3197
<br> 545,oo 599,5o
<br> Všechny potřebné informace o dvousložkové ceně jsou na našem webu <.>
<br> S pozdravem
<br> flra,a^ ndlzace Bemrrr,as
25§/3,Berorn-Záodl
r,www.vakbelpun.ce
11í,800 100663a
<br> ;,DlČ:cz46358975w
<br> Vodovody a kanalizace Beroun,a.s <.>
Mostníkovská 255/3,Beroun -Závodí
266 01 Beroun
<br> IČ: 46356975
DIč: cZ46356975
<br> I T ] +420 3II 747 rrr
I E ] Vakberoun@Vakberoun.cZ
I I l WWW.Vakberoun.cz
<br> zákaznická linka:
<br> § soo 1oo 663
<br> Rok 2O22
<br> Pevná složka pro nejmenší vodoměry v Kč/rok
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
finanční ředitelka
<br> spoIečnost zapsaná v obchodním rejstříku,vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B,VloŽka 2378
<br> Naše voda.Náš život <.>

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz