« Najít podobné dokumenty

Obec Větřkovice - VV - Rozhodnutí_čmelák zemní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Větřkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - Rozhodnutí_čmelák_zemní (6.63 MB)
KRAJSKÝ ÚŘAD llllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllll
<br> MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství _.E" M 28.října 117,702 13 Ostrava,“"Jan 2 řqíglgggsctg Agi
<br> * c.í.___€ZZ„:ŽŽŽ/Zďžz„
<br> Čj.: MSK 114360/2021
<br> gp.zn.: ŽPZ/22372/2021/Pei,psn._____,„„,„,„ manihcm <.>,246.2 V5 N
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Fax: XXX 622 126
<br> E-mail: posta©msk.cz
<br> Datum: 2022-01—04
<br> Veřejná vyhláška Rozhodnutí
<br> Výroková část:
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 11 zákonač.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“) a g 29 odst.1 a g 67 písm.9) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust.& 75 a 77a odst.5 písm.f) a h) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“),na základě žádosti fyzické osoby podnikající XXXX XXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,Rybná XXX/XX,XXX XX Praha 1,po provedeném správním řízení rozhodl takto:
<br> fyzické osobě podnikající panu Janu Pipkovi,IČO 05487960,Rybná 716/24,110 00 Praha 1 (dále jen „žadatel“),jakožto účastníku rízení podle 5 27 odst.1 správního řádu:
<br> I.neuděluje souhlas podle ust.€; 54 odst.3 ZOPK k vypouštění zvláště chráněných živočichů odchovaných v lidské péči — druhu čmelák zemní (Bombus terrestris terrestris) na území Moravskoslezského kraje (vyjma velkoplošná a maloplošná chráněná území)
<br> II.zamítá žádost
<br> o povolení výjimky dle & 56 odst.1 a 7 ZOPK ze zákazů daných š 50 odst.1 a 2 ZOPK škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného druhu živočicha - čmeláka zemního (Bambus ĚeFfESÉf/Š tema-SMS),odchovaného v lidské péči,získaného ze zahraničí (Polsko),konkrétně ze zákazu držet,chovat,dopravovat,prodávat,vyměňovat,nabízet za účelem prode...

Načteno

edesky.cz/d/5090514

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Větřkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz