« Najít podobné dokumenty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Odborný rada – krajinný ekolog – koordinátor managementových opatření Integrovaného projektu LIFE (1344)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – krajinný ekolog – koordinátor managementových opatření Integrovaného projektu LIFE (1344)
Stránka 1 z 2
<br> KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV
<br> TEL: 951 421 242
FAX: 951 421 241
<br> ID DS: DKKDKDJ
aopkcr@nature.cz
<br> Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
<br> vyhlašuje výběrové řízení do pracovního poměru na dobu určitou na pozici:
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXX – krajinný ekolog – koordinátor
<br> managementových opatření Integrovaného projektu LIFE (1344)
<br> v Oddělení péče o terestrické ekosystémy (131) <,>
<br> Odbor péče o přírodu a krajinu (130)
<br>
<br>
Informace o pracovním místě:
<br>
<br>  profese: krajinný ekolog;
<br>  pozice: XXXXXXX XXXX – krajinný ekolog – koordinátor managementových opatření
IP LIFE (1344);
<br>  oddělení: péče o terestrické ekosystémy (131);
<br>  odbor: péče o přírodu a krajinu (130);
<br>  místo výkonu práce: ústředí AOPK ČR,Praha,Kaplanova 1,Chodov;
<br>  pracovní poměr na dobu určitou (po dobu trvání Integrovaného projektu LIFE,nejdéle
do 31.12.2025);
<br>  úvazek 1,0;
<br>  předpokládaný nástup: 15.únor 2022 nebo dle domluvy;
<br>  platová třída: 12 <.>
<br>
Náplň práce zahrnuje zejména:
<br>
<br>  realizaci aktivity C4 – Management lokalit soustavy Natura 2000 a výjimečně i dalších <,>
hl.tzv.E-aktivit;
<br>  agendu související se zajištěním péče o lokality soustavy Natura 2000 včetně zajištění
inovativního managementu,koordinaci regionálních projektových zaměstnanců
<br> a související administrativní procesy,metodickou podporu regionálním pracovištím při
<br> komunikaci s vlastníky a správci pozemků v rámci projektu;
<br>  spolupráci na školení zaměstnanců v rámci projektu;
<br>  spolupráci na popularizaci projektu a jeho prezentaci široké veřejnosti;
<br>  komunikaci s projektovými partnery a dotčenými orgány <.>
<br>
Co je pro výkon práce nezbytné:
<br>
<br>  vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu,nejlépe
v odpovídajícím studijním programu v přírodovědném oboru či krajinném inženýrství;
<br>  znalosti v oblasti ochrany přírody a krajiny,zá...

Načteno

edesky.cz/d/5088153

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
14. 06. 2022
14. 06. 2022
10. 06. 2022
03. 06. 2022
02. 06. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz