« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Schválený rozpočet obce Výkleky na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet obce Výkleky na rok 2022
Obec Výkleky,IČO 00850659 KEO4 1.9.4 UR020
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele,rok 2022
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Třídění:Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
<br> PŘÍJMY
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> Bez paragrafu XX 326 771,00
<br> 2310 Pitná voda 250 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 100,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 12 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 113 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 13 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10 600,00
<br> 3729 Ostatní nakládání s odpady 96 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 200,00
<br> PŘÍJMY celkem: 23 821 671,00
<br> VÝDAJE
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> XXXX Silnice X 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních 60 000,00
<br> 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 000,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost veřejnými 42 880,00
<br> 2310 Pitná voda 425 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a 30 610 397,00
<br> 3111 Mateřské školy 200 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 23 600,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 000,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 92 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.97 000,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 42 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 2 955 780,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 42 200,00
<br> 3635 Územní plánování 70 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 20 000,00
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 6 500,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 195 000,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných 118 000,00
<br> 3726 Využívání a zneškodňování ostatních 70 000,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 173 000,00
<br> 3900 Ostatní činnosti související se službami 6 000,00
<br> 5213 Krizová opatření 5 000,00
...

Načteno

edesky.cz/d/5085651

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz