« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Výpis usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce Výkleky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce Výkleky
Výpis usnesení z 24.zasedání zastupitelstva obce Výkleky konaného dne 16.12 <.>
<br> 2021 v 17:30 v prostorách Společenského domu-klubovny obce Výkleky
<br>
Přítomní zastupitelé obce – XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXX <,>
<br> XXXXXXXXX XXXXXX
<br>
Starostka zahájila zasedání v XX:XX hodin
<br>
Pozvánka a program na 24.zasedání zastupitelstva obce byla řádně vyvěšena v termínu na úřední
<br> desce webové i fyzické <.>
<br>
Zapisovatelka: XXXX XXXXXXXXXX -odsouhlaseno jednohlasně
<br> Ověřovatelka: Mgr.Marie Mifková-odsouhlaseno jednohlasně
<br>
Výpis usnesení:
1.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje rozpočet obce Výkleky na rok 2022 <.>
<br> 2.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje rozpočet (plán výnosů a nákladů) příspěvkové
<br> organizace MŠ Výkleky na rok 2022 <.>
<br> 3.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové
<br> organizace Mateřské školy Výkleky na rok 2022 ve výši 250 000 Kč <.>
<br> 4.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Výkleky č <.>
<br> 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství <.>
<br> 5.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Výkleky č <.>
<br> 2/2021 o stanovení obecního systému za odpadového hospodářství <.>
<br> 6.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje finanční podporu pro Hospic na Svatém
<br> Kopečku ve výši 1000 Kč
<br> 7.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje Smlouvu o finanční spolupráci mezi DSO
<br> Mikroregion Pobečví a obcí Výkleky – projekt,<,> Podpora domácího kompostování
<br> v Mikroregionu Pobečví ve výši 21 840 Kč (kompostéry do domácností)
<br> 8.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje přijetí daru od společnosti Českomoravský
<br> štěrk,a.s.ve výši 100 000 Kč na výstavbu tlakové kanalizace v obci Výkleky <.>
<br> 9.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje cenu vodného od 1.1.2022 ve výši 38 Kč za m3
<br> za vodu odebranou v roce 2022 <.>
<br> 10.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje po...

Načteno

edesky.cz/d/5084683

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz