« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - Usnesení ze zasedání zastupitelstva č.6/2021 dne 29.12.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDF
strana 1 z 1
<br> Obec Oplany
<br>
<br>
USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č.6/2021 dne 29.12.2021
<br>
<br>
<br> Usnesení č.27/6/2021
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předložený Plán akcí obce na rok 2022 <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.28/6/2021
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Cenovou přílohu č.1 ke smlouvě č.S010100819-10
s firmou FCC a stanovilo místní poplatky za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2022 takto:
<br> -roční poplatek za nádobu 110 l - 1x14 dní : 1.600,-Kč
-roční poplatek za nádobu 240 l – 1x14 dní : 2.000,-Kč
-jednorázová známka : 80,-Kč
<br> Hlasování: 4-pro 2-proti
<br>
Usnesení č.29/6/2021
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.6,týkající se úpravy rozpočtu
v závěru účetního období dle plnění.Provede účetní obce <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.30/6/2021
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo schodkový návrh Rozpočtu na rok 2022 včetně odměny
zastupitelů v nulové výši a odměny starostovi ve výši dle nařízení vlády.Schodek bude kryt finanční
rezervou na BÚ <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.31/6/2021
<br>
Zastupitelstvo obce schválilo členy inventarizační komise: H.Termerová (předseda) <,>
Ing.V.Šebestová,M.Beránková <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.32/6/2021
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční dary za činnost pro obec v celkové výši 73 tis.Kč
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br> Vyvěšeno : 30.12.2021 Ing.XXXXXX XXXXX
Sejmuto : XX.X.XXXX starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5081948

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz