« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - Usnesení ze zasedání zastupitelstva č.5/2021 dne 7.12.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDF
strana 1 z 1
<br> Obec Oplany
<br>
<br>
USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č.5/2021 dne 7.12.2021
<br>
<br>
<br> Usnesení č.24/5/2021
<br>
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozdělení obecních pozemků do 3 kategorií.Ceny pozemků
jsou stanoveny od 1.11.2021 takto :
<br> 1.kategorie – nádvoří,stavební parcely : 2.500,- Kč za m2
2.kategorie – zahrada,orná půda,sady : 400,- Kč za m2
3.kategorie – trvalý travní porost,ostatní plocha: 200,- Kč za m2
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.25/5/2021
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odprodej části pozemku parc.č.691/8 a tento schvaluje <.>
Rozhodnutí o zveřejnění Záměru provede zastupitelstvo po zpracování GP na oddělení pozemků <.>
Tento zajistí navrhovatel <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.26/5/2021
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.5,jehož předmětem je navýšení
výdajů za materiál na stavbu garáže do výše stavebního rozpočtu s použitím rezervy a příjmů
z prodeje dřeva.Zároveň jsou kryty náklady na těžbu dřeva <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
Vyvěšeno : 8.12.2021 Ing.XXXXXX XXXXX
Sejmuto : XX.XX.XXXX starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5081945

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz